resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Jeugdbeleidsinformatie exporteren aan CBS

Jeugdbeleidsinformatie exporteren aan CBS

Dit artikel beschrijft het configureren en uitvoeren van de export voor jeugd beleidsinformatie voor het CBS

Benodigde autorisatie

  • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren

Voorwaarden

Voordat de export uitgevoerd kan worden, dienen de volgende gegevens ingevoerd te zijn:

  • Het KvK-nummer

  • De AGB-codes

    De AGB-code dient ingevoerd te zijn in de hoogste locatie van het locatiegram (veelal de naam van de organisatie).

Om een goede export te maken, dienen jeugdtrajecten vastgelegd te zijn bij de cliënt. Uitleg over het vastleggen van jeugdtrajecten bij de clënt: Jeugdtrajecten vastleggen bij de cliënt.

Exportprofiel configureren

Maak, indien deze nog niet aanwezig is, een nieuw exportprofiel van het type 'CBS-beleidsinformatie jeugd' en sla deze op.

Open het betreffende exportprofiel (door op de naam te klikken), voer de contactgegevens in en sla deze wijzigingen op.

Export uitvoeren

Zoek het exportprofiel op en klik op start export. Er worden nu een aantal gegevens gevraagd:

  1. Tijdvenster: selecteer het tijdvenster. Alle trajecten die tenminste 1 dag voorkomen in de hier ingevoerde periode, zullen geëxporteerd worden.

  2. Instellingen: selecteer welke soort trajecten aangeleverd dienen te worden.

Bij deze export is er geen onderscheid in productie- of testexport: de export kan herhaaldelijk uitgevoerd worden.

Het exportprofiel genereert automatisch een .ASC-bestand. Als je dit hebt gedownload, kun je het uploaden op https://antwoord.cbs.nl.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave