resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Beleidsprofielen configureren

Beleidsprofielen configureren

Ons Administratie biedt de mogelijkheid om de geregistreerde bezoeken (directe uursoorten) af te ronden, ook wel beleidsprofielen genoemd. Het gaat hier om afronding die van toepassing is op de zorgregels (niet verwarren met financiële oprondregels). Dit betekent dat alleen wordt afgerond binnen de tijd tussen twee bezoeken, met als maximum de begintijd van het volgende bezoek.

Toelichting op beleidsprofielen

Met beleidsprofielen kan je regels aanmaken die de applicatie volgt. De beleidsregels worden automatisch toegepast op de geregistreerde bezoeken en in excel-rapporten verwerkt.

/topic-images/In_de_praktijk_319.png

In bijgaand voorbeeld wordt per zorgregel zowel de geregistreerde tijd (werkelijkheid) vermeld als de tijd na correctie op basis van de beleidsregels.

Indirecte zorgregels (tijd zonder een cliënt) worden niet afgerond. Er wordt bij indirecte zorgregels alleen met de maximale bezoektijd rekening gehouden.

In het overzicht van registraties ( Zorg Zorgregels inzien ) worden de werkelijk geregistreerde tijden getoond. Hier staan dus de originele tijden van de registratie.

Configuratie

  1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder Beleidsprofielen op Beleidsprofielen.

  2. Om een nieuw soort beleidsprofiel toe te voegen, klik op Beleidsprofiel toevoegen.

    /topic-images/2019-05-27%2012_15_48-Overzicht%20beleidsprofielen_252.png
  3. Klik op bestaande beleidsprofielen om ze te bekijken of te wijzigen.

    /topic-images/2019-05-27%2012_26_43-Overzicht%20beleidsregels_%20default_253.png
  4. Door op Beleidsregel toevoegen te klikken, is deze te wijzigen met behoud van historie. De ingangsdatum van de nieuwe regel beëindigd automatisch de vorige.

Bij een aanpassing in de afrondregels is het noodzakelijk om de geregistreerde bezoeken opnieuw te berekenen met een keuze om deze actie direct uit te voeren of op een later tijdstip. Het opnieuw berekenen kan enkele minuten duren. Daarnaast geldt dat gefiatteerde zorgregels onveranderd blijven.

Beleidsprofiel bij cliënt selecteren

Per cliënt is vervolgens te selecteren welk beleidsprofiel op de cliënt van toepassing is. Dit doe je in het cliëntenscherm onder het tabblad Financieel.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave