resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Beaufort-verloningsexport

Beaufort-verloningsexport

Uitleg en instructie over het exporteren van verloningsgegevens via de Beaufort verloningsexport

Benodigde autorisaties

 • Taak: Export- en financiële instellingen beheren en exporteren

Met de Beaufort verloningsexport-functionaliteit in Ons is het mogelijk om verloningsgegevens uit Ons te exporteren via een bestandsformaat dat vervolgens ingelezen kan worden in Beaufort.

Er bestaat ook een Beaufort-roosterexport-functionaliteit. Uitleg hierover is te vinden in Beaufort roosterexport.

Inrichting: te nemen stappen

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Beaufort verloningsexport-functionaliteit moet het exportprofiel van het type Beaufort verloning geactiveerd worden. Uitleg hierover is te vinden in Exportprofiel aanmaken.

 2. Klik op de naam van het Beaufort-exportprofiel om de inrichtingsopties van het profiel in te zien.

 3. Richt het exportprofiel in. Veel invulvelden zijn generiek aan de invulvelden van andere verloningsexports. Uitleg over deze generieke invulvelden is te vinden in Inrichting onderdelen exportprofiel bij verloningsexports.

 4. Het exportprofiel kent twee invulvelden die alleen voorkomen in het Beaufort-verloningsprofiel. Vul ook deze beide velden in:

  • Procescode:de procescode is de code van het aanleverende proces waarmee de mutatie moet worden verwerkt.

  • creatiegebruiker: de ingevulde gegevens in dit veld gelden als identificatie van de gebruiker die de mutatie aanbrengt.

Bijzonderheden bij het inrichten van het exportprofiel

 • Alle componentcodes moeten exact 6 karakters zijn. Dit moet dus ook in het filter als zodanig zijn ingesteld.

 • Alle medewerkernummers mogen niet langer dan 6 cijfers zijn bij het gebruik van deze export.

 • Er is geen ondersteuning voor code oproeper in de Beaufort verlonings-export

Export uitvoeren: te nemen stappen

 1. Volg voor het uitvoeren van de export de diverse stappen en controles uit de handleiding Toelichting op het exporteren van gegevens naar rooster- en verloningspakketten.

 2. Specifieke uitleg over de uit te voeren handelingen bij een test- en productie-export zijn te vinden in Het draaien van een test- of productie-export.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave