resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: autorisaties

Ons Agenda: autorisaties

In dit artikel wordt genoemd welke autorisaties en welk autorisatiebereik relevant zijn rondom Ons Agenda.

Autorisaties van de gebruiker instellen

Benodigde autorisaties voor het configureren van Ons Agenda

Als je Ons Agenda wilt configureren en de diverse instellingen wilt inrichten, heb je een van onderstaande autorisatietaken nodig:

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

Benodigde autorisaties voor Toegang tot Ons Agenda

Als je toegang tot Ons Agenda wilt, heb je de onderstaande autorisaties nodig. Vanuit een historische koppeling met Ons Medewerkerportaal en Ons Administratie horen hier ook autorisaties bij op het gebied van Ons Medewerkerportaal en Ons Administratie. De onderstaande autoristietaken zijn minimaal nodig. Bekijk in Ons Autorisatie de details per taak om te zien welke specifieke rechten onderdeel uitmaken van de taak:

 • Taak: Toegang tot Ons Administratie

 • Taak: Toegang tot het medewerkersportaal

 • Taak: Ons Agenda gebruiken

  Voor Ons omgevingen aangemaakt na 26 januari 2021 geldt bovendien dat de gebruiker minimaal het medewerkerbereik 'medewerker zelf' moet hebben. Ons Agenda opent namelijk standaard in de eigen agenda van de medewerker. Is de gebruiker daar niet voor geautoriseerd? Dan heeft de gebruiker geen toegang tot Ons Agenda.

Benodigde autorisaties voor specifieke handelingen in Ons Agenda

Voor de mogelijke handelingen in Ons Agenda geldt dat er per type handeling een aparte autorisatietaak toegekend moet worden, afhankelijk van wat de gebruiker in Ons Agenda moet kunnen zien en doen. De namen van de taken geven aan waar de autorisatietaak effect op heeft. Bekijk in Ons Autorisatie de details per taak om te zien welke specifieke rechten onderdeel uitmaken van de taak:

 • Taak: Ons Agenda gebruiken

 • Taak: Ons Agenda onbeschikbaarheden beheren

 • Taak: Ons Agenda registraties beheren. Deze taak kijkt binnen Ons-omgevingen die na 26 januari 2021 zijn aangemaakt naar het bereik van een medewerker om registraties voor anderen aan te kunnen maken.

 • Taak: Afspraken beheren voor anderen.

 • Taak: Registratie vanuit een afspraak aanmaken voor anderen. Deze taak is alleen bij gebruikers in Ons-omgevingen die vóór 26 januari 2021 zijn aangemaakt vereist om registraties aan te mogen maken voor anderen.

 • Taak: 'Zorgregels [van medewerkers] bewerken'. Deze taak is alleen bij gebruikers in Ons omgevingen die na 26 januari 2021 zijn aangemaakt, vereist om registraties aan te mogen maken.

 • Taak: 'Zorgregels [van cliënten] bewerken'. Deze taak is alleen bij gebruikers in Ons omgevingen die na 26 januari 2021 zijn aangemaakt, vereist om registraties aan te mogen maken.

Autorisatiebereik

Voor het autorisatiebereik geldt dat er een verschillende werking is voor Ons-omgevingen die vóór of na 26 januari 2021 aangemaakt zijn.

Vereist autorisatiebereik voor Ons Agenda bij Ons-omgevingen aangemaakt vóór 26 januari 2021

Voor Ons-Omgevingen die aangemaakt zijn vóór 26 januari 2021 geldt dat Ons-Agenda nog geen rekening houdt met een aangepast autorisatiebereik, zoals een handmatig ingesteld bereik binnen een specifieke autorisatierol, het dynamische bereik van een medewerker of met autorisatie op basis van planning of rooster. Specifiek geldt per agenda-type de onderstaande autorisatie-werkwijze:

 • Agenda van de cliënt: de gebruiker heeft alleen toegang tot de agenda's van cliënten waar diegene op grond van het ingestelde standaardbereik toegang toe heeft. De autorisatietaken voor Ons Agenda moeten in een handmatige rol zitten die naar het standaardbereik van de gebruiker luistert.

 • Agenda van de medewerker: de gebruiker heeft toegang tot de agenda's van alle medewerkers. Bij de medewerkeragenda's wordt geen rekening gehouden met het eventueel ingestelde teambereik in Ons Autorisatie.

 • Agenda van de locatie: de gebruiker heeft alleen toegang tot agenda's van locaties die onderdeel uitmaken van het standaard bereik van de gebruiker in Ons Autorisatie. De autorisatietaken voor Ons Agenda moeten in een handmatige rol zitten die naar het standaardbereik van de gebruiker luistert.

Vereist autorisatiebereik voor Ons Agenda bij Ons-omgevingen aangemaakt na 26 januari 2021

Voor Ons-Omgevingen die aangemaakt zijn ná 26 januari 2021 geldt dat Ons-Agenda voor de cliënt- en locatie-agenda ook rekening houdt met een aangepast bereik. Ons Agenda kan overweg met een specifiek ingesteld bereik binnen een handmatig aangemaakte autorisatierol en met het dynamische bereik van een medewerker.

Let op! Ons Agenda kan nog niet overweg met autorisatie op basis van rooster of planning.

Specifiek geldt per agenda-type de onderstaande autorisatie-werkwijze:

 • Toegang tot Ons Agenda: Om toegang te hebben tot Ons Agenda geldt dat de gebruiker minimaal het medewerkerbereik ' medewerker zelf ' moet hebben (zie ook de toelichting onder het kopje 'Toegang tot Ons Agenda in deze handleiding).

 • Agenda van de cliënt: de gebruiker heeft toegang tot de agenda's van cliënten waar diegene op grond van het ingestelde standaard bereik of aangepast bereik toegang toe heeft. De autorisatietaken voor Ons Agenda moeten in een handmatige rol zitten. Vervolgens kijkt de autoriatietaak naar het standaardbereik én naar eventueel ingestelde aangepaste bereiken (bereik per rol of dynamische autorisatie).

 • Agenda van de medewerker: de gebruiker heeft toegang tot de agenda's van medewerkers die vallen binnen het standaardbereik of binnen een aangepast rolbereik van de medewerker,

 • Agenda van de locatie: de gebruiker heeft toegang tot de agenda's van locaties waar diegene op grond van het ingestelde standaard of aangepast bereik toegang toe heeft. De autorisatietaken voor Ons Agenda moeten in een handmatige rol zitten. Vervolgens kijkt de autoriatietaak naar het standaardbereik én naar eventueel ingestelde aangepaste bereiken (bereik per rol of dynamische autorisatie).

Vanwege deze strakkere autorisatie worden cliënten in een groepsafspraak bij een gebruiker mogelijk weergegeven als 'Afgeschermde cliënt', als het bereik van deze gebruiker inzage van de desbetreffende cliëntgegevens niet toelaat.

Inzage en monitoring

In het fiatteeroverzicht van Ons Administratie is een teller aanwezig die aangeeft hoeveel niet-geregistreerde afspraken er zijn. Om deze informatie in te zien, moet de gebruiker beschikken over de onderstaande autorisatietaak:

 • Taak: Zorgregels fiatteren

Applicatie(s)
Inhoudsopgave