resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Automatische kilometerregistratie configureren

Automatische kilometerregistratie configureren

Ons biedt de mogelijkheid om kilometers automatisch te berekenen op basis van de geregistreerde cliëntbezoeken, indirecte uren en het adres van de medewerker. Dit artikel beschrijft de benodigde inrichting.

Zie Toelichting op automatische kilometerregistratie in Ons voor meer informatie over dit onderwerp.

Inschakelen door Nedap support

De functionaliteit dient eerst door Nedap inschakeld te worden.

Voor deze functionaliteit geldt een aanvullend tarief. Je kunt de mogelijkheden met je accountmanager bespreken. Zodra afspraken over het gebruik zijn gemaakt, kan het in gebruik worden genomen. Voor het activeren hiervan kan je een taak-ticket indienen bij Support.

Declaratiesoort

Zorg ervoor dat een declaratiesoort aanwezig is en dat bij de declaratiesoort is ingesteld dat de optie Bereken kilometers automatisch is ingeschakeld. Zie Declaratiesoorten configureren voor meer informatie.

Declaratiesoort toevoegen aan het weekkaartprofiel

Zodra een declaratiesoort is toegevoegd en is ingesteld dat deze de kilometers automatisch berekent, is het nodig dat de declaratiesoort aan het weekkaartprofiel is toegevoegd. Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie.

Weekkaartprofiel koppelen aan de medewerker

Koppel vervolgens het weekkaartprofiel aan de betreffende medewerkers. Zie Weekkaartprofielen aan medewerkers koppelen voor meer informatie.

Check of instelling 'Bereken reistijd en kilometers' bij de relevante uursoorten aanstaat

Automatische kilometerregistratie werkt alleen voor uursoorten waarbij "Bereken reistijd en kilometers" op JA staat. Uitleg hierover is te vinden in Uursoorten configureren, onder het kopje 'Algemene configuratie van uursoorten'.

Inhoudsopgave