resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Automatische en periodieke declaraties instellen

Automatische en periodieke declaraties instellen

Bij producten/prestaties uit diverse financieringsstromen is het mogelijk om hiervoor de financiële aanlevering bij de cliëntgegevens via een automatische of periodieke declaratie in te richten. Deze werkwijze geldt voor de ZVW (verblijf)-, Wmo/Jw-, GGZ- en FZ-ZZP's, en -producten/prestaties.

Wat zijn periodieke en automatische declaraties?

Bij automatische declaraties komt er bij zorg die geregistreerd wordt via zorgregels, automatisch een declaratie voor de geleverde zorg aan de cliënt mee in de declaratie-export voor de duur van de declaratie-eenheid, wanneer er minimaal 1 zorgregel wordt geregistreerd bij een product. Dit gebeurt alleen als bij het product ingesteld staat dat er automatisch gedeclareerd moet worden. In dit geval is er geen aparte declaratieregel te zien bij de cliënt onder 'Declaraties en aanvullende diensten'.

Periodieke declaraties zijn handmatig aangemaakte declaratieregels voor een product in het onderdeel 'Declaraties en aanvullende diensten', die ervoor zorgen dat de geleverde zorg meekomt in de declaratie-export. Wanneer een product periodiek gedeclareerd wordt, is het niet meer nodig tijdsregistraties hiervoor aan te maken. Hoewel het voor de financiële vastlegging niet meer hoeft, kunnen er nog wel tijdsregistraties aangemaakt worden, bijvoorbeeld voor stuurinformatie-doeleinden.

Periodieke en automatische declaraties kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Als er een datum ingevuld is voor automatische declaraties, vervalt de instelling 'Periodieke declaratie'.

Benodigde algemene inrichting

 

Productinrichting: stel automatische en periodieke declaraties in per product

Automatische en periodieke declaraties zijn alleen in te richten bij producten waar bij de productinstellingen de juiste gegevens hiervoor ingesteld zijn. Voor de GGZ, FZ en de verbljifsproducten van de ZVW geldt dat deze instellingen grotendeels al voorgedefinieerd zijn. Hier hoef je dit dus niet in te stellen.

Voor de Wmo, Jw en sommige ZVW-producten moet dit handmatig ingesteld worden per product.Voor automatische declaraties geldt dat hier een ingangsdatum voor ingesteld moet zijn. Periodieke declaraties moeten via een vinkje toegestaan worden. Uitleg over deze en andere product-instellingen is te vinden in Financieringsstromen toegelicht-> Product .

Product in stuks: richt ingangsdatum voor automatisch declaratiegedrag in

Bij een product in stuks bestaat het risico dat er zowel handmatige als automatische declaratieregels aangemaakt worden. Richt bij de facturatie-instellingen in Ons een ingangsdatum voor automatische stuks-declaratie in om dit te voorkomen. Deze datum zorgt ervoor dat er bij de financiële export alleen naar de periodeke declaraties gekeken wordt, en niet meer naar de geregistreerde zorgregels. Uitleg hierover is te vinden in Diverse facturatie-instellingen toegelicht -> Automatische stuksdeclaratie.

Periodieke declaratie invoeren bij de cliënt

Om een periodieke declaratie bij een cliënt aan te maken:

 1. Ga bij de cliëntgegevens naar Declaraties en aanvullende diensten

 2. Voor periodieke declaraties wordt het onderdeel Aanvullende diensten gebruikt. Klik op Nieuwe aanvullende dienst.

 3. Voor ZVW, GGZ en FZ: selecteer onder Categorie de juiste financieringsstroom waar het product onder valt.

  Voor Wmo/JW: selecteer Andere declaratiecategorie.

 4. Een lijst met selecteerbare producten (dit zijn de producten waar periodieke declaraties zijn toegestaan) verschijnt. Selecteer hierbinnen het juiste product.

 5. - Geef vervolgens de juiste begin- en evt. einddatum in.

  - Specificeer eventueel of de periodieke declaratie geldt voor de 'Hele week' of alleen op 'Geselecteerde dagen' moet gelden. Gebruikt jouw organisatie de verblijfsfunctionaliteit in Ons? Dan is ook de optie Bij verblijf beschikbaar bij prestaties waar verblijf van toepassing is. Met deze optie stel je in dat de bijbehorende prestatie alleen gedeclareerd wordt als er sprake is van verblijf door de cliënt. Zijn er afwezigheden bij de cliënt vastgelegd (via Ons Agenda of via de Cliëntagenda)? Dan hebben deze afwezigheden conform de verblijfsregelgeving invloed op de declaratie via de declaratieregel.

  - Geef eventueel een aangepast tarief en een aangepaste kostenplaats in.

Automatische declaratie invoeren bij een cliënt

Voor automatische declaraties geldt dat deze niet apart 'aangemaakt' worden bij een cliënt, zoals bij periodieke declaraties het geval is. Hier geldt zoals eerder gezegd onder Wat zijn periodieke en automatische declaraties dat er bij zorg die geregistreerd wordt via zorgregels, automatisch een declaratie voor de geleverde zorg aan de cliënt meekomt in de declaratie-export voor de duur van de declaratie-eenheid, wanneer er minimaal 1 zorgregel wordt geregistreerd bij een product.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave