resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Audit-trail rapporten bekijken in Ons Administratie

Audit-trail rapporten bekijken in Ons Administratie

Uitleg over het bekijken van mutaties in Ons Administratie via de audit-trail en 'mutaties gefiatteerde productie' rapporten

De Audit-trail rapporten in Ons Administratie geven inzicht over de mutaties in Ons Administratie. Er zijn twee beschikbare rapporten:

 • Bij onduidelijkheid over het tot stand komen van bijvoorbeeld de urenverdeling, biedt het rapport 'Audit-trail rapport' relevante informatie.

 • Om te achterhalen welke mutaties er bij de cliënten geweest zijn rondom zorgregels, zorglegitimaties of zorgarrangementen in een periode waarover reeds productie is gedraaid, biedt het rapport 'Mutaties gefiatteerde productie' uitkomst.

Beide rapporten bieden beperkte functionaliteit, specifiek gericht op Ons Administratie. Raadpleeg voor volledig inzicht in de gelogde gegevens van alle Ons-applicaties het onderdeel het onderdeel Audits in Ons Autorisatie

Navigeren

Ga naar Rapporten Overige rapporten .

Beide rapporten bevinden zich in de tegel 'Audit trail'.

 • Voor een uitgebreid overzicht, kies Audittrail

 • Om enkel mutaties bij gefiatteerde onderdelen te bekijken, kies Mutaties gefiatteerde productie.

Rapport Audit trail' genereren

 1. Klik op Audit-trail rapport.

 2. Bepaal de datum waarover je gegevenswijzigingen wilt zien.

  In verband met de mogelijk grote hoeveelheid gegevens is het audittrail-rapport alleen over één dag te maken.

 3. Selecteer de cliënten en medewerkers waarover je gegevens wilt zien. De combinatie die hierin gemaakt wordt, zorgt ervoor dat je alleen mutaties ziet waarbij zowel de geselecteerde cliënten als medewerkers betrokken zijn.

 4. Activeer indien gewenst de optie om ook audits weer te geven die niet specifiek met een cliënt of medewerker te maken hebben (zoals wijzigingen in algemene instellingen).

 5. Activeer indien gewenst de optie om ook audits weer te geven waarbij niet specifiek een cliënt/medewerker-combinatie geldt, zoals beschreven bij stap 3. Door dit in te schakelen, worden ook audits van een geselecteerde cliënt getoond waarbij andere medewerkers betrokken zijn, of waarbij geen medewerker is betrokken.

 6. Klik op Maak rapport.

Vanwege de mogelijke omvang van dit rapoprt wordt dit rapport standaard opgeleverd in een CSV-bestandstype.

Rapport 'Mutaties gefiatteerde productie' genereren

 1. Klik op Mutaties gefiatteerde productie.

 2. Bepaal het tijdvenster waarover je gegevenswijzigingen wilt zien.

 3. Geef de de datum in die meegegeven moet worden aan het rapport.

 4. Geef het cliëntbereik in dat mee moet komen in het rapport.

 5. Geef het gewenste bestandstype aan (Excel of CSV).

 6. Klik op Maak rapport.

Rapport inzien

Gegenereerde rapporten zijn terug te vinden in het rechter menu onder De laatst gemaakte rapporten.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave