resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Formulierenbeheer (voorheen Archetype-editor): gebruik

Ons Formulierenbeheer (voorheen Archetype-editor): gebruik

In deze handleiding vind je uitleg over de manier waarop je Ons Formulierenbeheer gebruikt.

Wil je meer weten over Ons Formulierenbeheer of de configuratie daarvan? Zie dan:

E-learning

Wil je direct met Ons Formulieren aan de slag of wil je een indruk krijgen van de mogelijkheden die Ons Formulierenbeheer biedt?

Volg dan onze e-learning. Je leert hoe je stap-voor-stap een eenvoudig formulier (meetinstrument) opzet via Ons Formulierenbeheer. Ook maak je kort kennis met de diverse geavanceerdere opties en mogelijkheden.

Bewaarplaatsen: overzicht en aanmaken

/topic-images/Bewaarplaatsen%20leeg%20overzicht_1637.png

Na het inloggen in Ons Formulierenbeheer opent het scherm Bewaarplaatsen. Een bewaarplaats is te beschouwen als de centrale werkplaats van Ons Formulierenbeheer. Vanuit een bewaarplaats maak je als gebruiker nieuwe formulieren aan, bewerk je deze, sla je deze op en download je deze voor gebruik als meetinstrument in Ons Klinimetrie of upload je formulieren om deze in de bewaarplaats te gebruiken. Op de pagina Bewaarplaatsen zijn alle bewaarplaatsen terug te vinden waar de gebruiker toegang toe heeft. De lijst onder onder de tab Mijn bewaarplaatsen is leeg zolang de gebruiker zelf nog geen bewaarplaats heeft aangemaakt.

 • Mijn bewaarplaatsen: een overzicht van alle bewaarplaatsen die de gebruiker zelf heeft aangemaakt. Deze kunnen zowel privé als Openbaar zijn (in te zien door alle andere gebruikers van Ons Formulierenbeheer, ook van buiten de eigen organisatie).

 • Zoek bewaarplaatsen: Hier zijn bestaande of gedeelde bewaarplaatsen op te zoeken en in te zien.

 • Nieuwe bewaarplaats aanmaken: Klik op Nieuwe bewaarplaats om een nieuwe bewaarplaats aan te maken.

  1. Een vervolgscherm verschijnt.

  2. Vul hier een naam, omschrijving en unieke bewaarplaats-ID* in.

   * De unieke bewaarplaats-ID is een unieke naam die in de formulier-ID's van de formulieren wordt geplaatst. Hierdoor kunnen formulieren met dezelfde naam in verschillende bewaarplaatsen worden aangemaakt, maar de formulier-ID's toch uniek blijven. Wij adviseren om hiervoor een omgekeerde domeinnaam te gebruiken van jullie organisatie (voor Nedap is dat bijvoorbeeld com.nedap-healthcare.support).

  3. Geef aan of de bewaarplaats private (alleen voor jou zichtbaar mag zijn) of Public mag zijn (in te zien door alle andere gebruikers van Ons Formulierenbeheer. Dit betreft dus ook Ons Formulierenbeheer-gebruikers van buiten jouw eigen organisatie).

  4. Sla op.

  5. De bewaarplaats is nu aangemaakt en terug te vinden onder Mijn bewaarplaatsen.

   /topic-images/Bewaarplaatsen%20overzicht_1638.png

Een bewaarplaats inzien en bewerken

/topic-images/Inhoud%20specifieke%20bewaarplaats_1639.png

Klik op de naam van een specifieke bewaarplaats om de inhoud van die bewaarplaats in te zien.

 • Onder Formulieren zijn alle formulieren te zien die onder deze bewaarplaats aangemaakt zijn.

 • Onder Composities zijn geavanceerde formulieren terug te vinden. Meer uitleg over deze formulieren is te vinden in Ons Formulierenbeheer (voorheen Archetype-editor): toelichting

 • Onder Gebruikers is in te zien en aan te passen wie toegang hebben tot de bewaarplaats en welke rechten zij daar hebben.

 • Via Bewerk zijn diverse gegevens van de bewaarplaats aan te passen.

 • Via Uploaden zijn formulieren die bijvoorbeeld uit een andere bewaarplaats gedownload zijn, in deze bewaarplaats te uploaden, voor gebruik vanuit deze bewaarplaats.

 • Via Nieuw formulier zijn nieuwe formulieren aan te maken. Zie daarvoor de uitleg hieronder.

Nieuw formulier aanmaken

/topic-images/2024-04-26%2015_29_07-Ons%20Formulierenbeheer%20-%20Bewaarplaats%20test%20-%20Nieuw%20formulier%20-%20Brave_2174.png

Formulieren zijn aan te maken vanuit een bewaarplaats.

Te nemen stappen

 1. Open de bewaarplaats waar het formulier in aangemaakt moet worden.

 2. Klik op Nieuw formulier om een nieuw formulier aan te maken.

 3. Vul een unieke naam in voor het formulier.

 4. Klik op de knop Geavanceerde opties en kies voor het basisformulier-variant (Observatie, Evaluatie of Groep), of voor een geavanceerde variant (Specialisatie of Compositie).

  • Alleen formulieren van de variant Observatie en Compositie worden beschikbaar in Ons Klinimetrie. In verreweg de meeste gevallen geldt dat de variant Observatie de passende optie is. Uitleg over de verschillende types formulieren is te vinden in Ons Formulierenbeheer (voorheen Archetype-editor): toelichting.

  • Alleen formulieren van het type Groep kunnen worden hergebruikt. Als je bijvoorbeeld een groep vragen in verschillende formulieren wilt stellen, kun je hiermee een aparte groep vragen aanmaken als een nieuw meetinstrument en vervolgens hergebruiken in verschillende Observaties.

 5. Klik op Volgende.

 6. Vul in het vervolgscherm een omschrijving, doel en auteur in.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Het formulier is aangemaakt en is nu nog leeg. Als volgende stap kunnen er elementen aan het formulier toegevoegd worden.

  Om de metadata van het aangemaakte formulier te bewerken, klik op Bewerk metadata bij het aangemaakte formulier.

Informatie (elementen) toevoegen

/topic-images/Formulier%20vullen%20met%20elementen_1641.png

Als het formulier is aangemaakt, kan er inhoud aan het formulier toegevoegd worden. Er bestaan drie soorten Inhoud, die via aparte tabbladen toe te voegen zijn:

 • Registratie: In registraties voeg je vragen toe die bij de observatie horen, die wat zeggen over de client. Bijvoorbeeld bloeddruk of een tekstelement over wat de client verteld heeft. Registraties kunnen bestaan uit ' Data ' en ' Toestand '. Bij Data geef je vragen in die betrekking hebben op de werkelijke data van het meetinstrument dat geregistreerd wordt. Bij Toestand geef je vragen in die informatie vastleggen over de toestand van de client tijdens de observatie. Bijvoorbeeld het gebruik van een loophulpmiddel tijdens een 10 meter looptest. De opdeling is relevant omdat beide soorten informatie er verschillend uit gaan zien in het uiteindelijke meetinstrument.

   

 • Protocol: Hier zijn vragen toe te voegen die aangeven hoe de observatie uitgevoerd is. Bijvoorbeeld met informatie over de apparatuur die gebruikt is tijdens de observatie. Doorgaans komt deze informatie als een soort bijlage in het meetinstrument terug en maakt deze informatie geen onderdeel uit van de kernvragen van het meetinstrument.

   

 • Antwoordsets: In antwoordsets zijn antwoorden voor meerkeuzevragen aan te maken. Deze antwoordsets kunnen hergebruikt worden. Wordt er bij Registratie of Protocol een meerkeuzevraag gebruikt? Dan kan ervoor gekozen worden om een van de antwoordopties uit het onderdeel Antwoordsets te gebruiken.

Informatie toevoegen of bewerken: te nemen stappen

In de meeste gevallen worden vragen/elementen aangemaakt vanuit het onderdeel Registratie. De onderstaande stappen zijn op dezelfde manier te nemen bij het onderdeel Protocol.

 1. Selecteer bij een aangemaakt formulier het onderdeel Registratie.

 2. Selecteer Data of Toestand.

 3. Voeg via Nieuw element een nieuwe vraag toe toe.

 4. Selecteer het juiste type element. Uitgebreide uitleg over de beschikbare type elementen staat hieronder in het kopje Elementen.

 5. Vul per element de vereiste gegevens in en klik op Opslaan.

Aangemaakte vragen/elementen bewerken

 1. Navigeer in het formulier naar de vraag die bewerkt of verwijderd moet worden.

 2. Klik op de knop Bewerk om de gegevens in het element te kunnen aanpassen.

 3. Via het prullenbakje zijn aangemaakte elementen te verwijderen.

Herordenen

Via de knop Herorden elementen is de volgorde van aangemaakte objecten in een formulier aan te passen.

Formulier downloaden

Formulieren zijn op twee manieren te downloaden:

 • In het overzicht van de bewaarplaats, via het download-icoontje dat achter het formulier te vinden is.

 • In het formulier zelf, via de knop Downloaden in het blauwe bovenmenu bij het formulier.

Het gedownloade formulier is via meetinstrumenten in Ons Klinimetrie te importeren. Zie: Ons Klinimetrie: configuratie.

Elementen toegelicht

/topic-images/OnsFormulierenbeheer-printscreen_2003.png

De vragen en onderdelen die in een formulier toegevoegd kunnen worden, worden 'elementen' genoemd. Er zijn verschillende types elementen beschikbaar. Bij het hoveren op een element toont het scherm aan de rechterzijde uitleg en een voorbeeld.

 • Meerkeuze: bij dit element is de optie Kies antwoordset beschikbaar, waarmee eventuele meerkeuze-antwoordopties uit het onderdeel Antwoordsets te selecteren zijn en voorzien kunnen worden van een score. Daarnaast zijn hier ook de antwoordoptie Anders, namelijk ... toe te voegen en de optie om meerdere antwoorden tegelijkertijd te selecteren.

  De opties 'Anders, namelijk...' en 'meerdere antwoorden tegelijkertijd' kunnen niet gecombineerd worden met een score.

  • Als je meerdere vragen aan een formulier toevoegt, kun je daaropvolgende vragen voorwaardelijk maken. Dit houdt in dat je op basis van het antwoord op een vraag andere vragen verbergt of weergeeft. Het gedeelte Zichtbaarheid komt in zo'n geval beschikbaar:

   /topic-images/Ons%20Formulierenbeheer%20voorwaardelijke%20meerkeuze_1995.png

   Daarbij geeft de eerste dropdown je de mogelijkheid om op te geven welke voorwaarde geldt. Bij de voorwaarden Alleen laten zien als of Alleen verbergen als komen ook de tweede en derde dropdown beschikbaar. Bij de twee dropdown geef je aan voor welke vraag die geldt en de derde voor welk antwoord binnen die vraag de voorwaarde geldt.

 • Ja/Nee: Met dit element kun je vragen toevoegen waar het antwoord 'ja' of 'nee' op kan worden gegeven.

 • Tekst: In dit element is tekst in te vullen.

 • Hoeveelheid: Een tekstelement waarin alleen getallen kunnen worden ingevoerd. Er kan aangegeven worden of het getal een minimum, maximum getal moet zijn. Een bepaalde eenheid heeft of een bepaald aantal decimalen mag bevatten.

 • Duur: Twee tekstelementen waarin het aantal minuten en het aantal seconden in gevuld kan worden.

 • Datum/tijd: Dit element kan een datum, tijd of beide bevatten.

 • Likert schaal: Een Likert schaal-vraag is een vraag waarbij het antwoord gegeven wordt op een antwoordschaal. Er is een minimum en maximum score van de schaal aan te geven met de daarbij behorende labels. Daarnaast is het mogelijk om de vraag van het element niet te tonen in het formulier. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden als de labels van de antwoordschaal al informatie genoeg geven.

  Voorbeeld

  Meerdere Likert schaal-vragen in een groep: Ik voel mij vandaag..., met de scores 0 (Heel moe) 10 (Niet moe), 0 (Heel somber) 10 (Heel vrolijk). De namen van de vragen kunnen in dit geval onzichtbaar gemaakt worden, omdat de vraag al in de titel van de groep staat.

 • Groep: Kan gebruikt worden om elementen te kunnen groeperen.

 • Berekening: Een hoeveelheid-element, waarvan de inhoud automatisch wordt ingevuld afhankelijk van van wat er bij andere elementen is ingevuld. Je kunt andere elementen opsommen en er het gemiddelde van nemen.

 • Interpretatie: Een element waarvan de inhoud automatisch wordt bepaald door de waarde van een andere hoeveelheid.

  Bijvoorbeeld: Een hoeveelheid Hoe blij ben je op een schaal van 1 tot 10? De interpretatie daarvan kan zijn: 1-4: Slecht, 5-7: Ok, 8-10: Goed

 • Hergebruik element: Hergebruik van een element dat al eerder in dit formulier is aangemaakt.

 • Formulier hergebruiken: Een ander formulier in dit formulier gebruiken. Dit kan alleen als het formulier van het type Groep is. Via de dropdown bij zoek naar een formulier zijn twee varianten mogelijk:

  1. Een formulier uit de basisset van Nedap : Nedap biedt namelijk een basisset aan formulieren aan, die via de optie 'formulier hergebruiken' opnieuw gebruikt kunnen worden in het formulier waarin gekozen is voor 'formulier hergebruiken'. Deze opties zijn te vinden onder het kopje 'Basis' en worden onder het kopje 'Alle' getoond met een sterretje ervoor.

  2. Een formulier dat de organisatie zelf reeds eerder heeft gemaakt . Deze opties zijn te vinden onder het kopje dat de naam heeft van de eigen repository (in het onderstaande voorbeeld is dit Bewaarplaats Org. Goede Zorg) en zijn onder het kopje 'Alle' te vinden met het document-icoontje ervoor.

   /topic-images/Formulier%20hergebruiken_1643.png

Opties bij elementen

Bij het toevoegen van het element in een formulier is aan te geven of en hoe vaak dit element ingevuld moet worden. De opties zijn 'Optioneel' en 'Verplicht', 'Geavanceerd: minimum en maximum aantal keer invullen'

Inhoudsopgave