resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
AGB-codes en btw-nummers beheren

AGB-codes en btw-nummers beheren

Het is mogelijk om per AGB-code een btw-nummer vast te leggen. Daarnaast kan het type gewijzigd worden naar "Praktijk" (het standaard type is "Instelling"). Beide zijn vast te leggen op het AGB-codebeheerscherm. In het locatiegram zijn de AGB-codes vervolgens uit de samengestelde lijst te selecteren.

AGB-codes

  1. Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen en klik onder Hoofdlocatiebeheer op AGB-codes.

    /topic-images/2019-04-26%2014_38_23-Instellingen_184.png
  2. In dit scherm is per vastgelegde AGB-code het type, de naam en het eventuele btw-nummer in te zien.

    /topic-images/2019-05-01%2012_05_29-AGB-codes_200.png
  3. Klik op het plusje om een AGB-code toe te voegen, of op het potloodje om de gegevens van een AGB-code te wijzigen.

    /topic-images/2019-05-01%2012_16_04-AGB-codes_201.png
  4. In het locatiegram is vervolgens per locatie een AGB-code te selecteren uit een samengestelde lijst. Daarnaast wordt deze lijst van AGB-codes getoond bij handmatige legitimaties, waar is gekozen voor het toevoegen van een AGB-code. Zie hiervoor de handleiding AGB-code per zorglegitimatie/zorgproduct inschakelen.

Overig gebruik van AGB-codes (bijvoorbeeld berichtenverkeer, tarieven, etc.) is conform de vastgestelde lijst die door Zorginstituut Nederland (istandaarden.nl) beheerd en door Nedap Healthcare elke twee weken geïmporteerd wordt. Een wijziging in deze lijst die tussentijds wordt doorgevoerd, is niet direct in de applicatie bekend. Dat betekent dat deze code voor het berichtenverkeer wel kan worden gebruikt (er volgt geen afkeur van een onbekende AGB-code), maar er moet tot de volgende actualisering worden gewacht om de daarbij behorende naam te kunnen zien.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave