resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uurafronding voor declaraties configureren

Uurafronding voor declaraties configureren

Gemeenten kunnen vragen om geregistreerde tijd aan te leveren in uren middels de WMO303 export. Om hiermee om te gaan is functionaliteit aanwezig die geregistreerde tijd (minuten) op andere wijze omzet naar uren.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Applicatie instellingen beheren

Instellingen van de afronding aanpassen

Om te kunnen bepalen hoe de geregistreerde minuten omgezet moeten worden naar uren, kunnen de algemene instellingen aangepast worden.

Deze instelling heeft alleen effect op declaraties van producten waarbij is ingesteld dat per uren gedeclareerd wordt. Dit is in te stellen via de WMO en JW productconfiguratie. Zie ook: Wmo- en Jw-producten beheren.

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen Algemene instellingen .

/topic-images/afronding%20uren_1181.png
  • Het eerste invoerveld geeft het minimaal aantal minuten weer van de registratie, voordat deze afgerond wordt.

    In dit voorbeeld 1 minuut; elke registratie van 1 minuut of meer wordt gezien als 1 uur.

  • Het tweede invoerveld geeft aan waar de drempel ligt voor afronding. In dit voorbeeld houdt in dat 30 minuten wordt afgerond naar 1 uur.

De voorbeelden op het scherm worden automatisch bijgewerkt.

Sla tot slot de gewenste instellingen op.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave