resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Acties op het Blokplanscherm

Acties op het Blokplanscherm

In deze handleiding lees je over de acties die je op het blokplanscherm kunt uitvoeren, zoals het zoeken naar medewerkers in de buurt of vervangende medewerkers, het vastzetten van acties op tijdstippen, het versturen van brieven naar cliënten, het toevoegen van logregels bij een cliënt, het toevoegen van labels aan medewerkers en vind je informatie over de zichtbaarheid van medewerkers zonder contract.

Benodigde autorisaties

 • Taak: Ons Planning - Plannen en roosteren (Alle teams)/Ons Planning - Plannen en roosteren (Eigen teams)

 • Taak: Ons Planning - Roosteren (Eigen teams)

Bovendien heb je een teamlidmaatschap nodig voor het betreffende team.

Logregel bij een cliënt toevoegen

Als een planner of roosteraar contact heeft met een cliënt, kan de communicatie worden vastgelegd in logregels.

 1. Klik in het planscherm met de rechtermuisknop op een ingepland plankaartje.

 2. Klik op Voeg logregel toe.

 3. Schrijf de logregel in het tekstvak en klik op Opslaan.

Wil je de logregels inzien? Klik dan met de rechtermuisknop op de naam van de cliënt en selecteer Open cliënt-venster. Op het tabblad Logboek kun je de logregels inzien.

Logregels blijven 3 maanden na aanmaken zichtbaar. Daarna worden deze automatisch verwijderd.

Brief naar cliënt versturen

Als je een brief naar de cliënt wilt versturen, bijvoorbeeld als de planning wijzigt, dan kun je dit direct vanuit het blokpanscherm doen.

 1. Klik in het planscherm met de rechtermuisknop op een ingepland plankaartje.

 2. Klik op Stuur brief.

 3. Schrijf de brief en klik op Verzenden.

De brief is nog niet verzonden, maar is alleen in .pdf gereed gemaakt. Je kunt de brief downloaden door naar de cliënt te gaan en op Communicatie te klikken. Aan de rechterkant van het scherm wordt de zojuist gemaakte brief weergegeven. Je kunt deze downloaden en versturen jullie communicatiekanalen.

Actie op tijdstip vastzetten

Je kunt op de planning aangeven dat een bepaald zorgmoment op een specifiek tijdstip of binnen een bepaald tijdsvenster geleverd moet worden. Dit kan handig zijn als met een cliënt een bepaald tijdstip is afgesproken voor zorg.

 1. Klik in het planscherm met de rechtermuisknop op een ingepland plankaartje.

 2. Klik op Zet vanaf nu vast op tijd.

 3. Je krijgt nu meerdere opties:

  • Met op een vaste tijd geef je een specifiek tijdstip aan. Er komt een signalering (kaartje wordt rood) als de zorg eerder of later is ingepland dan dit tijdstip.

  • Met tijdsvenster geef je aan binnen welke periode de zorg plaats moet vinden, bijvoorbeeld tussen 10.00 en 12.00 uur.

  • Met na vorige actie maak je het vastzetten op tijd ongedaan. Het zorgmoment vindt dan weer gewoon plaats na het vorige zorgmoment.

  • Met Eenmalig wijzigen kun je afwijken van het vastzettend op tijd voor langere duur.

 4. Klik vervolgens op Opslaan.

Vastzetten op tijd kan een gat in de planning veroorzaken. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat een plankaartje vastgezet moet worden op 10.30 uur. Maar als het plankaartje erboven al eindigt op 10.00 uur, dan betekent dit een gat van 30 minuten. Als er een plankaartje tussen wordt gezet dat langer duurt dan de duur van het gat (inclusief reistijd), dan wordt het plankaartje dat is vastgezet op tijd, op een later tijdstip ingepland. Er wordt dan een signalering weergegeven dat de actie later is ingepland dan afgesproken.

Het vastzetten van een plankaartje binnen een bepaald tijdsvenster heeft geen invloed op de tijdsberekening.

Vervangende medewerker zoeken

Als de ingeplande medewerker verhinderd is, kun je eenvoudig een selectie maken van medewerkers die op hetzelfde moment beschikbaar zijn.

 1. Klik eerst op de naam van de medewerker bij wie de zorg nu is ingepland. De medewerker wordt geselecteerd en de achtergrond wordt wit.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het planmoment.

 3. Klik op Vervangende medewerker.

Vervolgens worden medewerkers met beschikbaarheid op hetzelfde moment getoond. Doordat de oorspronkelijke medewerker geselecteerd is, blijft diegene staan en kan het plankaartje eenvoudig versleept worden naar een beschikbare medewerker.

Medewerkers in de buurt zoeken

Je kunt naar medewerkers in de buurt zoeken, wat bijvoorbeeld handig is als er sprake is van een calamiteit.

 1. Klik in het planscherm met de rechtermuisknop op een ingepland plankaartje.

 2. Klik op Medewerkers in de buurt.

Vervolgens worden de medewerkers weergegeven die in de buurt van de betreffende cliënt wonen.

Labels aan medewerkers toevoegen

Je kunt kleuren (labels) toevoegen aan medewerkers. Dit kan handig zijn als je medewerkers in bepaalde categorieën in wilt delen, bijvoorbeeld stagiair of uitzendkracht.

Je kunt pas labels in de blokplanning gebruiken als de labels eerst zijn aangemaakt en een betekenis hebben. Zie Roosterlabels configureren voor meer info.

 1. Label toekennen: Klik met de rechtermuisknop op de naam van de medewerker en selecteer een label.

 2. Label verwijderen: Klik met de rechtermuisknop op de naam van de medewerker en klik op Geen.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave