resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Aanlevering zorgvraagtypering bij NZa

Aanlevering zorgvraagtypering bij NZa

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren gegevens bij de NZa aan over de verrichte zorg. Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om ook de zorgvraagtypering aan te leveren bij de NZa. Hiermee zorgt de NZa ervoor dat de zorgvraagtypering blijft aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Voor de aanlevering van zorgvraagtyperingen bij de NZa is een account nodig. Elke organisatie moet die voor 1 september 2022 hebben aangevraagd. Zie aanleveren gegevens zorgvraagtypering via Zorgbeeldportaal voor meer informatie. In de Ons-suite is voor deze aanlevering het exportprofiel Zorgvraagtypering aanlevering beschikbaar. Ga hiervoor naar Beheer Exports en klik op Toevoegen om dit exportprofiel toe te voegen.

/topic-images/ZVT-aanleveringNieuw_1978.png

De velden API gebruikersnaam/AGB-code, API wachtwoord, Zorgvraagtypering API-KEY en Instelling volgnummer vul je met de informatie die je vanuit de NZa hebt gekregen. Mocht je deze gegevens niet meer hebben, dan log je in bij Zorgbeeldportaal om je gegevens te bekijken.

Meerdere AGB-codes voor de zorgorganisatie

Als je als zorgorganisatie meerdere AGB-codes hebt, heb je ook meerdere accounts bij de NZa nodig. Het exportprofiel houdt namelijk rekening met de AGB-code en filtert bijvoorbeeld op de financiële boekingen die onder die code vallen.

In het exportprofiel is het veld Alleen de volgende AGB-codes exporteren beschikbaar. Dit veld werkt vergelijkbaar met andere exports: een leeg veld filtert niet op AGB-code en een AGB-code vullen zorgt voor filtering. In het exportprofiel worden alleen de cliënten meegenomen die als hoofdlocatie de AGB-code uit het exportprofiel hebben. Het kan voorkomen dat sommige cliënten een andere hoofdlocatie hebben, maar wel moeten meekomen. In dat geval kun je dit veld invullen.

Test- en productie-export

De aanlevering zorgvraagtypering is een export die veel informatie moet ophalen. Het kan even duren voordat deze is voltooid. De testexport wordt niet naar de NZa verstuurd. De productie-export wordt dat wel.

Mogelijk zie je niet direct resultaat als je de productie-export verstuurt. De NZa hanteert een maximumtermijn van 48 uur voor antwoorden. Als het klokje met vinkje wordt weergegeven, zoals hieronder, wacht Ons Administratie nog op antwoord van de NZa:

/topic-images/ZVT-aanlevering2_1977.png

Ook nadat er antwoord van de NZa komt, kan er een rood driehoekje met een uitroepteken worden weergegeven. De export is dan niet gelukt. Bekijk het rapport om te controleren waarom dit het geval is.

Productie-export met foutresultaat vanuit NZa

Als er een foutresultaat vanuit de NZa wordt teruggegeven, herken je dit aan een rood driehoekje in bovenstaand overzicht. Een rapport van het foutresultaat van deze export ziet er als volgt uit:

/topic-images/FoutresultaatNZa_1980.png

Succesvolle productie-export

Het rapport van een succesvolle productie-export ziet er als volgt uit:

/topic-images/Goed%20resultaat%20NZa_1979.png

Veelgestelde vragen

Wat wordt er nu concreet aangeboden in de verplichte aanlevering van 1 juli 2023?

De zorgaanbieder selecteert alle zorgvraagtyperingen die zijn geregistreerd tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023. De zorgvraagtyperingen voor forensische zorg en voor ggz mogen in één aanlevering worden aangeleverd. Naast de zorgvraagtyperingen levert de zorgaanbieder ook de behandelinzet aan in hetzelfde bestand.

De behandelinzet wordt berekend op basis van de geregistreerde zorg per periode van 30 dagen. Alleen de behandelinzet van afgeronde periodes moet worden aangeleverd. Een periode is afgeleverd als:

 • er 30 dagen zijn verstreken na het begin van de periode.

 • de behandeling is beëindigd.

 • een nieuwe zorgvraagtypering is bepaald.

Wat gebeurt er als ik een andere aanleverperiode kies dan 1 juli 2022 tot 1 juli 2023?

Er wordt conform de specificatie ('opeenvolgende aanleveringen') een andere selectie toegepast. Dan wordt namelijk gekeken naar zorgvraagtyperingen die actief zijn in een periode en niet die zijn aangemaakt in een periode. Vervolgens worden alle afgeronde periodes voor die zorgvraagtypering aangeleverd. Dit betekent dat een cliënt een zorgvraagtypering kan hebben die in 2022 is aangemaakt, maar nog wel actief was in een periode in 2023. In een export over 2023 worden vervolgens alle afgeronde periodes voor die zorgvraagtypering aangeleverd. Dit kan dus ook 2022 zijn.

Hoe werkt het als er een privacyverklaring is ingevuld in Ons?

Als er een privacybezwaar voor een cliënt aanwezig is onder tabblad Gebruik dossier- en persoonsgegevens waarin is aangegeven dat diagnosegegevens niet gedeeld mogen worden met NZA en zorgverzekeraar, dan wordt de zorgvraagtypering en alle andere privacygevoelige informatie niet aangeleverd:

 • DSM-hoofdgroep

 • GB-ggz profiel

 • alle antwoorden op HoNOS+-vragen

 • geadviseerd zorgvraagtype

 • gekozen zorgvraagtype

 • wvggz-/wzd-historie

 • acute ggz-historie

 • verblijfshistorie

 • alle behandelinzet

Wat is nu de bijbehorende behandelinzet en wat zijn de voorwaarden in Ons voor het meenemen in de aanlevering?

De behandelinzet is een aggregatie/samenvoeging van prestaties. Voor de consulten gebeurt dit op het niveau van kwartier-blokken per beroepscategorie en setting per periode van 30 dagen vanaf het registreren van het zorgvraagtype. De exacte bepaling van de aggregatie per verschillende prestatie (consult, groepsconsult, toeslagen, verblijf en overige producten) met voorbeelden staat op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_740560_22/1/.

De Ons Suite neemt een zorgregel of aanvullende dienst mee als het een financiële boeking is geworden. Hiervoor moet dus minimaal een test-export, productie-export of (Automatisch) Voorbewerken worden uitgevoerd. Het is conform de specificatie geen vereiste dat een prestatie al gefactureerd is aan de zorgverzekeraar.

Hoe los ik de foutmelding 'geen debiteur, geen tarief' op?

De foutmelding geen debiteur, geen tarief kan optreden als er (per juiste datum) geen debiteur aanwezig is (geen basisverzekering is ingevoerd voor de cliënt). Dit is identiek aan de melding die de GDS801 (ZPM)-export geeft, evenals vele andere foutmeldingen.

Wat houdt een steekproefmeting precies in?

Bij een steekproefmeting heb je zowel een dynamische als een volledige meting. De dynamische meting is gemarkeerd als steekproef. Hierdoor kan de cliënt twee keer met dezelfde zorgvraagtypering voorkomen in de aanlevering.

Wat betekent de foutmelding: Referentienummer is verplicht?

Als de foutmelding referenceNumber@Zvt100Aanlevering: Referentie nummer is verplicht wordt weergegeven in je aanlevering, dan kan de aanlevering niet uitgevoerd worden. Als de aanlevering succesvol is, krijg je namelijk een referentienummer. In dit geval is het advies om de volgende gegevens in het exportprofiel t econtroleren:

 • API-gebruikersnaam/AGB-code

  De API-gebruikersnaam is niet de gebruikersnaam waarmee je inlogt op het NZa-portaal.

 • API-wachtwoord

 • Zorgvraagtypering API-KEY

 • Instelling volgnummer

Applicatie(s)
Inhoudsopgave