resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Aangepaste toewijzing aanvragen (AAT)

Aangepaste toewijzing aanvragen (AAT)

Met een AAT (Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing) kun je de inhoud van een zorgtoewijzing wijzigen of aanpassingen doen in de verdeling van een zorgzwaartepakket over meerdere zorgaanbieders.

Benodigde autorisatie

 • Taak: MAZ/MUT bericht aanmaken en downloaden

De Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT) hoeft niet samen te gaan met een mutatiebericht (MUT). Beide berichten worden apart aangemaakt en samengevoegd bij het klaarzetten via het Dashboard.

Een AAT mag alleen aangemaakt worden door de instelling die geldt als dossierhouder (VPT en Verblijf) of als Coördinator Zorg Thuis (MPT). Bij een afgesloten indicatiebesluit geldt dat het berichtenverkeer automatisch wordt afgesloten (zie Veegbesluiten toegelicht), waardoor het versturen van een AAT alleen nog mogelijk is als het berichtenverkeer handmatig ingeschakeld wordt (zie handleiding MAZ-,MUT-,start- en stopberichten voor een indicatiebesluit in- of uitschakelen).

Met een AAT kan het volgende gewijzigd worden:

 • Zorgprofiel (ZZP-code)

 • Leveringsvorm (MPT, VPT, Verblijf, deeltijdverblijf)

 • Dossierhouder/Coördinator Zorg Thuis

 • Extra kosten thuis

 • Toeslag overig

 • Toeslag beademing

 • Soort

 • Aanpassen toegewezen percentage (ook over verschillende zorgaanbieders)

Te nemen stappen voor aanmaak AAT in Ons

 1. Ga naar de details van de toewijzing om het berichtenverkeer te starten. Zie Zorgtoewijzingen (iWlz, iWmo of iJw) bij een cliënt bewerken voor de stappen.

 2. Kies voor de Aanvraag aangepaste toewijzing.

  /topic-images/2019-10-22%2014_16_20-Zorgtoewijzing%20bewerken_674.png
 3. Vul de gegevens in die je wil wijzigen. Er kunnen aanvullende opties verschijnen bij sommige selecties. Zo verschijnen de extra opties 'Doelmatig' en 'Verantwoord' bij de Leveringsvorm MPT.

 4. Klik op het plusje (1) bij 'Aanvraag instellingen' om per zorgaanbieder de gegevens in te voeren.

  /topic-images/2019-10-22%2014_21_26-Zorgtoewijzing%20bewerken_675.png
 5. Hier is aan te geven aan welke zorgaanbieders de AAT moet worden toegewezen en of het reguliere zorg, of overbruggingszorg betreft.

  Bij Instelling kan gezocht worden op AGB-code of naam van de instelling.

  Als er geen voorgedefinieerde naam bij de ingevoerde AGB-code wordt getoond, is dit geen probleem. De ingevoerde AGB-code wordt gevuld in de AW39.

 6. Vul de gewenste begin- en optioneel de einddatum in.

 7. Het percentage kan per zorgaanbieder afwijken.

 8. Klik op Toevoegen om de zorgaanbieder toe te voegen

  Om meerdere zorgaanbieders toe te voegen klik je nogmaals op het plusje (stap 4)

 9. Als je gegevens hebt aangepast kun je onderaan op de knop Voorbeeld bijwerken klikken. Het voorbeeld onderaan de pagina wordt dan bijgewerkt met de aanpassingen.

 10. Controleer het voorbeeld. Als alle gegevens kloppen kun je op de groene knop Bericht klaarzetten klikken.

  Het bericht wordt dan klaargezet op het dashboard bij de taak 'MUT-bericht aanmaken (iWlz)'.

 11. Klik op de taak om de aan te maken MUT-berichten te zien. Klik op de knop Berichten klaarzetten om de berichten naar de berichtenbox te versturen.

Wat te doen bij een foutieve of aan te passen AAT?

Is er een foutieve AAT aangemaakt of is het om een andere reden gewenst om wijzigingen door te voeren in een reeds aangemaakte AAT? Dan is dit te corrigeren door een nieuwe AAT - voorzien van de juiste gegevens - aan te maken en klaar te zetten in Ons. Volg hiervoor de stappen uit deze handleiding zoals beschreven onder de kop 'Te nemen stappen voor aanmaak AAT in Ons'.

Inhoudsopgave