resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

29-04-2024

29-04-2024

Alle functionaliteiten rondom de WPM komen in versie 2024.4 van Ons® Administratie beschikbaar. Tijdens de webcast van 7 mei 2024 worden de functionaliteiten hiervoor ook uitgebreid behandeld. 

29-02-2024

We hebben voor je op een rijtje gezet welke mogelijkheden er nu zijn rondom de rapportageverplichting WPM in Ons® en wat we dit jaar gaan opleveren. Bekijk onze handleiding voor meer informatie.

02-01-2024

Vanaf 1 juli 2024 ben je verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Let op: De verplichting is dus niet ingegaan op 1 januari, maar gaat op 1 juli 2024 in. Zie Wet- en regelgeving 2024 voor meer informatie.

23-08-2023

Conform het Ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit moeten vanaf 1 januari 2024 de jaartotalen in kilometers voor alle werkgebonden mobiliteit van medewerkers worden vastgelegd en gerapporteerd. Vanuit Ons® onderzoeken wij momenteel in hoeverre wij hier ondersteuning voor gaan bieden. Als die ondersteuning wordt geboden, dan communiceren wij daar tijdig over.