resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Ontwikkelingen Wet zorg en dwang: volg de actualiteit en praat mee!

20-07-2021

Rond het onderwerp Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar het ondersteunen van de verplichte halfjaarlijkse aanlevering van gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg*. Het ligt in onze planning om de functionaliteit hiervoor in augustus op te kunnen leveren.

* NB: De IGJ heeft overigens recent uitstel aangekondigd voor deze aanlevering: de nieuwe aanleverdatum is nog niet bekend.

Informatie via Basecamp en Zoom
De ontwikkeling van Wzd-functionaliteit verloopt in nauw overleg tussen ontwikkelaars, betrokken zorgmedewerkers en Business Partners. De discussies en informatie-uitwisseling vinden plaats op een speciale Basecamp-omgeving. Hier is ook informatie beschikbaar over de ontwikkelplanning. Ook worden speciale Zoom-sessies georganiseerd. De Zoom-sessies en Basecamp-omgeving staan open voor alle zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering en uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Praat en lees mee!
Wil je meelezen en deelnemen aan discussies en Zoom-meetings? Bezoek dan de Basecamp-omgeving. Daar vind je ook informatie voor deelname aan de Zoom-sessies. Heb je nog geen toegang tot deze omgeving? Neem dan contact op met Support of laat een collega die al wel toegang heeft, ook jou toevoegen.