resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging

01-01-2022

Dit artikel wordt van updates voorzien op het moment dat er verdere ontwikkelingen in het proces zijn.

01-01-2022

Vanaf 1-1-2022 is het mogelijk om schaduw te draaien met de functionaliteit voor deze bekostiging, zodat gedurende dat jaar de cliëntprofielen voor alle cliënten vast te leggen zijn. De verwachting is dat er pas aan het begin van 2023 gedeclareerd zal worden.

Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie en een instructie.

07-09-2021

Vanaf 2022 start het experiment voor de nieuwe bekostiging wijkverpleging. Vanaf 1-1-2022 kunnen jullie schaduwdraaien met de functionaliteit voor deze bekostiging, zodat jullie gedurende dat jaar de cliëntprofielen voor alle cliënten kunnen vastleggen.

Momenteel werken wij aan de volgende functionaliteit:

  • Een vragenlijst voor Ons Dossier waarmee je het cliëntprofiel kunt bepalen
  • (Productie)rapportages waarmee je gewenste informatie over de cliëntprofielen inzichtelijk kunt maken

 

21-10-2021

Deze functionaliteit komt voor het einde van het jaar beschikbaar, zodat je er per 1-1-2022 mee kunt werken. De exacte versies en bijbehorende installatiedatums worden later bekend gemaakt.

Ook voor zorgaanbieders die nog niet deelnemen aan het experiment, is het aan te raden tijdig te anticiperen op deze nieuwe wijze van bekostigen. De NZa adviseert om in een periode van minimaal zes maanden de case-mix van de clientpopulatie in kaart te brengen via de vragenlijst waar door ons aan gewerkt wordt. Deze case-mix is namelijk bepalend voor de inkoop en contractering met zorgverzekeraars.

 

1-12-2021

Het is nog niet bekend wat de daadwerkelijke datum is vanaf wanneer declaratie mogelijk zal zijn. De NZa heeft wel bekend gemaakt dat dit niet voor 1-1-2023 zal zijn.