resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgprofielen vastleggen

Zorgprofielen vastleggen

Vanaf 2022 start het experiment voor de nieuwe bekostiging wijkverpleging. Vanaf 1-1-2022 kunnen jullie schaduwdraaien met de functionaliteit voor deze bekostiging, zodat jullie gedurende dat jaar de cliëntprofielen voor alle cliënten kunnen vastleggen. De verwachting is dat er pas aan het begin van 2023 gedeclareerd zal worden.

Benodigde autorisaties

  • Zorgprofiel [van een cliënt] aanmaken en aanpassen

  • Zorgprofiel [van een cliënt] bekijken

  • Zorgprofiel [van een cliënt] verwijderen

  • Rapportage Cliënt profielen (ZVW) genereren

Zorgprofielen aanmaken/kopiëren

Als je al een zorgprofiel voor een cliënt hebt vastgelegd en je klikt op de knop Nieuw zorgplan om een nieuw concept zorgplan aan te maken, dan krijg je de optie om een vorige zorgprofiel te kopiëren of om alsnog een nieuw zorgprofiel aan te maken door op de knop Zorgprofiel te klikken in het conceptzorgplan:

/topic-images/NieuwZorgprofielAanmaken_1736.png

Vragenlijst Cliëntprofielen invullen

Klik je op de knop Zorgprofiel, dan word je automatisch doorgeleid naar Klinimetrie waar de vragenlijst Cliëntprofielen voor je wordt geopend. Daar voer je eerst het verwachte verloop van de toestand en/of zelfstandigheid van een cliënt in.

Nadat je ook de daarop volgende vragen hebt ingevuld, wordt automatisch het cliëntprofiel bepaald. Aanvullend kun je dan nog beoordelingen of opmerkingen toevoegen.

/topic-images/Visual%20clientprofiel_1697.png

Rapportage Cliëntprofielen (ZVW)

Ga in Ons Administratie naar Rapportage Cliënten Cliëntprofielen (ZVW) en selecteer de periode waarover je het rapport wil draaien. Ons Administratie bekijkt de aanwezige profielen en controleert welke zorglegitimaties er op dat moment zijn. Geef ook aan op basis van welke filter voor de urenberekening je het rapport wil uitvoeren. In het rapport zelf zie je voor welke cliënten er een profiel is ingericht en hoeveel uren er bij de cliënt per product en deskundigheid zijn geschreven.

Inhoudsopgave