resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Facilitering van 'Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens'

20-07-2020

Op 1-7-2020 is een nieuw onderdeel ingegaan van de 'Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens'. Het nieuwe deel van de wet dat per 1-7-2020 is ingegaan, heeft betrekking op het recht op elektronische inzage in het dossier door cliënten of wettelijke vertegenwoordigers. Het gaat hierbij om een elektronische weergave via een beeldscherm.

Diverse zorgorganisaties hebben ons de vraag gesteld: 'Hoe kunnen we aan deze wet voldoen?'

Facilitering door Nedap healthcare
Caren kan een mogelijkheid zijn om de cliënt tegemoet te komen. Hier staat soms niet altijd alles in. Ook kan het zijn dat jouw zorgorganisatie geen gebruik maakt van Caren. Daarom hebben we functionaliteit ontwikkeld om in deze wet te kunnen voorzien. De functionaliteit genereert een export in de vorm van een Excelbestand met daarin alle dossiergegevens van de cliënt die in Ons staan. In dit bestand komen diverse gegevens terug, o.a. NAW-gegevens, verzekeraar, contactpersonen, dossierrapportages, vragenlijsten, metingen, zorgplannen en episodes. Deze output kan door de zorgaanbieder nog worden bewerkt.

In pilot
Momenteel draait deze export in pilot aan de Nedap-kant. We kunnen nog niet aangeven wanneer deze voor zorgorganisaties beschikbaar komt. Afhankelijk van de vorderingen in de pilot en de punten die daaruit komen, zal het tijdpad voor de uitrol verder worden bepaald. We zullen hierover tijdig communiceren.

Hoe voldoen aan de wet zolang de functionaliteit er nog niet is?
Zolang de functionaliteit nog niet beschikbaar is voor zorgorganisaties, kan de FG-er of de privacy-contactpersoon een aanvraag indienen per e-mail aan privacy@nedap-healthcare.com voor elektronische dossier-inzage namens een cliënt. Wij versturen het bestand dan binnen een week via de beveiligde mailapplicatie 'Cryptshare'. Om Cryptshare te kunnen gebruiken, hoeven zorgorganisaties niets te doen. Het werkt via een link die via e-mail ontvangen wordt. Draag er wel zorg voor dat het bestand op een veilige manier bij de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger terecht komt.

Waarom moet de FG-er of de privacy-contactpersoon dit aanvragen?
Het exportbestand kan gevoelige cliëntgegevens bevatten, waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Daarom mag niet elke medewerker deze gegevens zomaar opvragen.

Is in Ons Audits te zien dat er een aanvraag voor elektronische dossier-inzage voor een cliënt is gedaan?
Ja. Deze functionaliteit wordt volgens de NEN7513 gelogd.