resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

AW320 zonder Byte Order Marker (BOM)

07-01-2022

Van enkele klanten hebben wij het bericht ontvangen dat zorgkantoren een nieuwsbericht hebben verspreid over de AW320 zonder Byte Order Marker. In dit bericht wordt aangegeven dat zorgkantoren klachten hebben ontvangen van zorgaanbieders die moeite hebben met de verwerking van AW320's die voorzien zijn van een Byte Order Marker (BOM). Men heeft dit voorgelegd bij Vektis en vanuit daar is geadviseerd om vanaf 2 februari 2022 alle AW320's zonder BOM te retourneren aan zorgaanbieders. De zorgkantoren verzoeken in dit bericht om bovenstaande informatie richting softwareleveranciers te communiceren zodat de software vanaf 2 februari 2022 in staat is om de AW320 zonder BOM in te lezen.

Ons Administratie staat geen BOM's toe in berichten. Dit houdt in dat Ons Administratie ook reeds retourberichten zonder BOM kan inlezen en verwerken.