resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Anonieme COVID 19-registraties van verpleeghuizen delen met Verenso

19-11-2021

Update 30-05-2022:

De aanlevering van COVID 19-registraties aan Verenso eindigt op 1 juni.

 

19-22-2021

In gesprek met Verenso hebben wij besloten om het doorgeven van de anonieme, wekelijkse besmettingen* in verpleeghuizen weer te herstarten vanaf 1 december. Deze herstart is aangekondigd op de website van Verenso. Wij hebben een instructieformulier opgesteld waarin de bestuurder goedkeuring voor de aanlevering kan geven (opt-in). De deadline voor het geven van die goedkeuring ligt op 3 december. Na die datum is deelname niet meer mogelijk, omdat in de data anders geen betrouwbare trend meer te herkennen is.

Pas als wij jullie akkoord hebben ontvangen, worden de besmettingscijfers met Verenso gedeeld. De informatie in de aanlevering naar Verenso bevat zowel informatie uit Klinimetrie als uit profielvragenlijsten.

ActiZ raadt aan toestemming te geven in het belang van goede bewaking. Bekijk hier de update van ActiZ zelf (alleen toegankelijk voor ActiZ-leden).

Aanvullende informatie die is gedeeld:

Let op: Het delen van deze besmettingscijfers heeft niets met de (booster)vaccinatie en de RIVM-uitwisseling te maken.

 

*De anonieme informatie omvat:

  • Verdenking COVID-19
  • COVID-19 bevestigd
  • Hersteld
  • Overleden
  • Klinisch verbeterd/verslechterd
  • Opgenomen in ziekenhuis