resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Aanpassingen bij FarmedVisie

24-06-2022

Onlangs heeft FarmedVisie technische wijzigingen in hun systeemarchitectuur aangekondigd. Om deze wijzigingen mogelijk te maken, zijn een aantal aanpassingen nodig. Hierover hebben de zorgorganisaties die gebruik van maken van Farmed, van FarmedVisie informatie ontvangen. Met dit nieuwsbericht willen we aangeven dat wij hiervan op de hoogte zijn. Voor één van de geplande wijzigingen, namelijk de URL-wijziging van de Farmed-applicaties, moeten wij ook een aanpassing aan onze kant uitvoeren. Bij ons is bekend dat op 24 juni test-/acceptatieomgevingen overgezet zullen worden. Over de datum voor de productieomgevingen volgt nog communicatie vanuit Farmed. 

Voor vragen rondom de andere wijzigingen en de acties die jullie als Farmed gebruikers zouden moeten ondernemen, kun je contact opnemen met FarmedVisie.