resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorginstellingsgegevens beheren

Zorginstellingsgegevens beheren

Diverse algemene gegevens van de zorgorganisatie zijn in te zien of te wijzigen, zoals naam, adres, KvK-nummer en klantcode.

Benodigde autorisatie

  • Taak: Applicatiebeheer

Ga naar Beheer Instellingen Overige Instellingen Zorginstellinggegevens . Vervolgens zijn de gegevens te zien en is een aantal gegevens aan te passen.

  • De naam van de zorgorganisatie komt op diverse plekken in de applicatie terug.

  • Het KvK-nummer is benodigd voor de CBS-export en de Wzd-export.

  • Het Identificatienummer en de Organisatiecategorie worden gebruik voor de communicatie via zorginformatiebouwstenen (Zibs). Zie Ondersteunde zorginformatiebouwstenen in Ons voor meer informatie.

  • De klantcode is benodigd voor het doen van certificaataanvragen voor het koppelen met externe diensten via de Nedap API. (Voor de aanvraag van certificaten voor gebruik van SBV-Z of Vecozo gelden andere procedures). De klantcode is uniek per omgeving; de klantcode van een testomgeving is dus anders dan de klantcode van de productieomgeving.

    De klantcode wordt door externe partijen ook wel customercode, klantnummer, of omgevingscode genoemd.

  • Het e-mailadres wordt gebruikt als afzender van mails afkomstig van Ons Notificaties.

    Let op! Vanaf 23 maart 2021 wordt dit e-mailadres niet meer gebruikt. Vanaf dan worden alle e-mails die afkomstig zijn van Ons Notificatie altijd verstuurd met als afzenderadres info@ons-notificaties.nl.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave