resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd-functionarisfunctionaliteit gebruiken

Wzd-functionarisfunctionaliteit gebruiken

In deze handleiding lees je meer over de ondersteuning voor wzd-functionarissen bij onvrijwillige zorg.

Onvrijwillige zorg indienen voor goedkeuring

In het proces van het aanmaken en activeren van onvrijwillige zorg is ondersteuning voor de wzd-functionaris ingebouwd. Een medewerker kan een vorm van Onvrijwillige zorg of Vrijwillig volgens stappenplan aanmaken en vervolgens op de knop Indienen voor goedkeuring klikken.

/topic-images/IndienenVoorGoedkeuring_1933.png

Als diegene vervolgens bevestigt dat de onvrijwillige zorg moet worden ingediend, dan kan diegene de onvrijwillige zorg niet meer wijzigen.

/topic-images/OnvrijwilligeZorgIndienenVoorGoedkeuring_1931.png

De onvrijwillige zorg wordt dan opnieuw geladen en bovenin staat Onvrijwillige zorg wacht op goedkeuring. Vanaf dat moment ziet de wzd-functionaris in de Kwaliteitsmonitor dat er taken klaarstaan. Die taken hebben de naam Onvrijwillige zorg wacht op goedkeuring.

/topic-images/KwaliteitsmonitorOnvrijwilligeZorgWachtOpGoedkeuring_1934.png

Klik je als functionaris in de Kwaliteitsmonitor op zo' n taak, dan word je doorgestuurd naar de onvrijwillige zorg in Ons Dossier.

Let op: De wzd-functionaris moet de taak Vrijheidsbeperkende maatregelen activeren hebben.

Hier kan de wzd-functionaris vervolgens een oordeel toevoegen over het plan en het plan vervolgens goedkeuren of afkeuren.

  • Goedkeuren: De onvrijwillige zorg wordt direct actief gemaakt, nadat de wzd-functionaris op Goedkeuren klikt. De onvrijwillige zorg wordt vervolgens in de volgende Stap geplaatst. In de onvrijwillige zorg zelf vind je het oordeel van de wzd-functionaris terug.

  • Afkeuren: De onvrijwillige zorg wordt terug in concept geplaatst, krijgt de status Onder evaluatie en je kunt de onvrijwillige zorg evalueren. In de onvrijwillige zorg zelf vind je het oordeel van de wzd-functionaris terug.

Onvrijwillige zorg van stap 1 naar stap 2

Als de onvrijwillige zorg is goedgekeurd door de wzd-functionaris en in Stap 1 is geplaatst (actief is), kan de onvrijwillige zorg later geëvalueerd worden en van Stap 1 naar Stap 2 worden geplaatst. Volg hierbij dezelfde stappen als bij een normale evaluatie.

/topic-images/BekijkActieveOnvrijwilligeZorg_1932.png

Klik bij de onvrijwillige zorg op Start evaluatie en loop het evaluatieformulier door, zoals je dat gewend bent. Vervolgens kun je de onvrijwillige zorg opnieuw indienen voor goedkeuring. De wzd-functionairs krijgt vervolgens weer een taak in de Kwaliteitsmonitor en kan bovenstaand proces weer volgen. Let op: Als je de evaluatie start, maar deze nog niet afrondt en teruggaat naar het vorige scherm, kun je via de knop Bekijk (actieve) onvrijwillige zorg de onvrijwillige zorg inzien die nu actief is. Wil je weer verdergaan met bewerken, dan klik je op Bewerk evaluatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave