resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wvggz-aanzeggingen bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Wvggz-aanzeggingen bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Ons biedt functionaliteit om Wvggz-aanzeggingen vast te leggen in het dossier van de cliënt. Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om een aanzegging bij een cliënt in het dossier in te zien, toe te voegen of aan te passen.

Andere handleidingen over de Wzd en Wvggz zijn:

Benodigde autorisaties

Informatie over de benodigde autorisaties is te vinden in Wzd- en Wvggz-aanzeggingen configureren

Voorwaarden voor gebruik

Gebruikers kunnen alleen aanzeggingen toevoegen die in Ons geconfigureerd zijn. Geconfigureerde aanzeggingen moeten daarbij op 'Actief' staan en ingedeeld zijn in een Wvggz-categorie.

Informatie hierover is te vinden in Wzd- en Wvggz-aanzeggingen configureren.

Navigatie en inzage

Om aanzeggingen in te zien en/of toe te voegen:

 1. ga naar Cliënt (Zorg)plan .

 2. Klik in het submenu op Verplichte zorg.

  Het tellertje toont hoeveel aanzeggingen met de status 'Concept' en 'Actueel' er in het dossier van de cliënt aangemaakt zijn.

Onder het kopje Verplichte zorg zijn aanzeggingen in een tijdlijn in te zien en aan te passen.

/topic-images/overzicht%20aanzegging_1729.png

Een aanzegging kan de onderstaande statussen hebben:

 • Concept (1): deze aanzegging is te herkennen aanhet label 'concept aanzegging'.

 • Actief (2): deze aanzegging is te herkennen doordat hier geen label 'concept aanzegging' meer bijstaat.

 • Gearchiveerd (3): deze aanzegging is alleen zichtbaar via de link Toon alle aanzeggingen. Tussen alle aanzeggingen is een gearchiveerde aanzegging te herkennen aan een grijze balk.

Per aanzegging wordt een overzicht getoond met de belangrijkste vastgelegde informatie:

 • Relevante datums

 • Betrokken medewerker

 • Via labels is de status van de aanzegging te zien.

 • Of de cliënt met de aanzegging heeft ingestemd

 • Of de einddatum van een aanzegging reeds verstreken is (in dat geval wordt het label 'Einddatum verstreken' getoond)

Is er een link ingericht naar een overzicht met alternatieve aanzeggingen? Dan is deze link voor gebruikers te zien via de optie 'Toon alternatieven voor aanzeggingen' (8).

Details per aanzegging bekijken

Klik op de naam van de aanzegging om een detailpagina van de aanzegging te bekijken. Op deze pagina staat alle informatie die is vastgelegd voor de betreffende aanzegging.

Juridische status

Actuele juridische statussen zijn zichtbaar in het overzicht, alleen als de gebruiker de juiste autorisatie heeft om dit te mogen zien. Via de link 'Toon alle juridische statussen' wordt de gebruiker doorgeleid naar de specifieke juridische status-informatie bij de cliënt. Uitleg hierover is te vinden in Juridische status configureren en gebruiken.

Brief aan cliënt

Voor Wvggz-aanzeggingen geldt dat er vaak een aanvullende brief opgesteld wordt. Daarom is er via het envelop-icoontje een directe doorink naar de brieven- en etikettenfunctionaliteit in Ons

De overige opties op het scherm (Tijdlijn (5), Registratie zonder aanzegging (7) en Nieuwe aanzegging (6) worden in aparte kopjes in deze handleiding toegelicht.

Tijdlijn van aanzeggingen bekijken

Er zijn twee soorten tijdlijnen te vinden in Ons:

Nieuwe aanzegging vastleggen

Klik in de pagina Zorgplan op + Aanzeggen verplichte zorg. Een nieuw scherm verschijnt: afhankelijk van de te kiezen optie bij grondslag Onvoorzien of Staat in machtiging verschijnen er verschillende velden.

Weergave en velden bij 'Onvoorzien (geen grondslag)'

/topic-images/Onvoorzien%20geen%20grondslag%20nieuw_1731.png

Weergave en velden bij 'Staat in machtiging (grondslag)

/topic-images/Staat%20in%20machtiging_1732.png

Verplicht in te vullen onderdelen worden gemarkeerd met een rode rand.

Aanzeggingen wijzigen

Inhoudelijk wijzigen

Aanzeggingen moeten de status 'Concept' hebben om deze inhoudelijk aan te kunnen passen. Bij deze aanzegging wordt de knop Wijzigen weergegeven. Via deze knop wordt het scherm geopend waarin aanzeggingen aan te maken en te bewerken zijn. Alle invulvelden zijn aan te passen. Klik tot slot op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Aanzegging van status veranderen

 • aanzeggingen met de status 'Concept' kunnen via de knop Activeer omgezet worden naar een aanzegging met de status 'Actief'.

 • Actieve aanzeggingen kunnen via de knop Archiveer omgezet worden naar een gearchiveerde aanzegging.

 • Gearchiveerde aanzeggingen zijn niet van status te veranderen.

Actieve aanzeggingen wijzigen

Als je een actieve aanzegging wilt aanpassen of wilt voortzetten, moet je Start mutatie/evaluatie gebruiken om naar de volgende stap te gaan. Zie Wzd- en Wvggz-aanzeggingen/verplichte zorg evalueren

Aanzeggingen verwijderen

Alleen concept aanzeggingen kunnen verwijderd worden via de knop Verwijderen.

Registratie op een aanzegging

Bij aanzeggingen is de optie Tijdsregistratie beschikbaar. Via deze optie is het mogelijk om de werkelijke toepassing op de aanzegging registreren, met exacte beginmoment (datum/tijd) en eindmoment (datum/tijd). Met de registratie-optie is een specifieke vastlegging mogelijk.

Het is niet mogelijk om te registreren op aanzeggingen waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze aanzeggingen zijn herkenbaar aan het label 'Einddatum verstreken'.

Rapporteren op een aanzegging

Bij actuele aanzeggingen is de knop Wvggz Rapportage beschikbaar. Via deze knop is het mogelijk om een tekstuele rapportage aan te maken bij de aanzegging. Daarbij is het mogelijk om acties voor deskundigheden in te voegen of om de rapportage alleen voor bepaalde deskundigheden zichtbaar te maken. De rapportage is via de rapportageknop terug te vinden bij de aanzegging zelf en bij de overige dossierrapportages van de cliënt. Via het paperclip-icoontje is te zien dat de rapportage gekoppeld is aan een aanzegging.

Ook kun je via deze knop zoeken in eerder bij de aanzegging aangemaakte rapportages.

Het is niet mogelijk om te rapporteren op aanzeggingen waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze aanzeggingen zijn herkenbaar aan het label 'Einddatum verstreken'.

Tijdsregistratie zonder aanzegging

De functionaliteit om een Tijdsregistratie zonder aanzegging aan te maken, schakel je in via Beheer Instellingen Dossierinstellingen Onvrijwillige zorg-configuratie . Daar vink je de optie Maakt knop voor onvoorziene zorg registreren zichtbaar aan.

Je kunt registraties aanmaken voor het gebruik van een aanzegging/aanzegging, zonder dat die aanzegging in het zorgplan van de cliënt gedefinieerd moet zijn. Deze functionaliteit is bedoeld voor het vastleggen van een vrijheidsbeperkende interventie die onvoorzien is uitgevoerd. Denk aan plotseling agressief gedrag dat direct ingrijpen vereist, zonder mogelijkheid tot overleg met zorgverantwoordelijke of wie dan ook vooraf.

De juridische titel bij een Wvggz-registratie wijzigt automatisch naar de juridische status als er bij een registratie zonder aanzegging wordt gekozen voor 'Staat in machtiging (grondslag)' en er enkel een juridische status actief is. Hierbij geldt in enkele gevallen een voorbehoud:

 • Als er geen of juist meerdere juridische statussen zijn, wijzigen we de juridische titel niet. In dat geval blijft de titel Staat in machtiging (grondslag)

 • Als de gebruiker Staat in machtiging (grondslag) selecteert en er is sprake van een juridische status van het type Wfz 2.3 Schakel-artikel, dan wordt de juridische titel veranderd naar Zorgmachtiging (ZM).

Onvrijwillige zorg inzien in Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om inzage te hebben in Onvrijwillige-zorgaanzeggingen over en weer in Ysis en Ons. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

BOPZ

aanzeggingen die als BOPZ aanzegging in Ysis gemaakt worden, zijn in Ons zichtbaar. Dat geldt ook voor nieuwe BOPZ aanzeggingen die na 1 januari in Ysis zijn opgesteld.

Een BOPZ-VBM die afkomstig is vanuit een koppeling met Ysis, is normaal gesproken niet aan te passen. Hiermee zorgen we ervoor dat de data consistent blijft met de data uit Ysis. Indien er toch een aanpassing benodigd is, dan is het met de rol 'Applicatiebeheerder' mogelijk om via een knop 'Aanpassen' bij de VBM veranderingen aan te brengen in de desbetreffende VBM.

Inzicht in aanzegging met Caren

Aanzeggingen worden niet gedeeld met Caren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave