resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Vervoer- en verblijfprestaties met de eenheid Dag toevoegen en declareren

Vervoer- en verblijfprestaties met de eenheid Dag toevoegen en declareren

Toelichting op de werkwijze in Ons rondom het arrangeren, registreren en declareren van prestaties/producten met een eenheid 'dag'.

Vervoer- en verblijfsprestaties worden in de iWlz, iWmo en iJw doorgaans door het zorgkantoor of gemeente toegewezen met de eenheid dag. Vaak maken deze prestaties onderdeel uit van een indicatie voor bijvoorbeeld Behandeling of Begeleiding Groep. Omdat de beide prestaties onderdeel uitmaken van een andere prestatie, is aanvullende inrichting benodigd om de prestaties te kunnen verwerken in het zorgarrangement en om deze te kunnen declareren. Hieronder is voor beide onderdelen de uitleg terug te vinden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave