resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verloningsrapport maken

Verloningsrapport maken

Uitleg over de mogelijkheden en instructie voor het samenstellen van een verloningsrapport.

Het verloningsrapport geeft inzage in diverse relevante verloningsgegevens: denk aan medewerkergegevens, directe en indirecte gewerkte uren en aan de dagenverdeling.

Let op: In het verloningsrapport worden alleen de uren getoond die binnen de geselecteerde periode vallen. Dit houdt in dat bij zorgregels met nachtovergangen op week- of maandovergangen een bepaald deel van die zorgregel buiten de geselecteerde periode kan vallen en niet meegenomen wordt in het verloningsrapport terwijl dat misschien wel verwacht wordt. In tegenstelling tot het verloningsrapport wordt voor de uiteindelijke verloningsexport gekeken naar de datum waarop de zorgregel begint. Dit kan er dus voor zorgen dat de uren in het verloningsrapport en verloningsexport verschillen als er sprake is van nachtovergangen.

Benodigde autorisatie

 • Basisgegevens [van een medewerker] inzien

 • Rapportage 'Medewerkerproductie - Verloningsrapportage' genereren

Te nemen stappen

 1. Ga naar Rapporten Medewerker Verloningsrapportage .

  /topic-images/2019-05-03%2013_07_49-Rapportage_212.png
 2. Vul de gewenste voorkeuren in. Via diverse opties is het mogelijk om het rapport zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatievraag. Veel opties spreken voor zich. Enkele opties staan hieronder verduidelijkt:

  • Filter: selecteer een uursoortgebaseerd filter dat de uursoorten bevat die weergegeven moeten worden in het rapport.

   Moet het rapport ORT weergeven? Zorg er dan voor dat de werktijd-uursoorten niet dezelfde code hebben als de andere uursoorttypes (vakantie, overwerk, bereikbaarheidsdienst). Als al deze uursoorttypes dezelfde code in het filter hebben, kan de ORT namelijk niet goed worden bepaald. Hetzelfde principe geldt voor het correct kunnen bepalen van vakantie- en ziektedagen en bijvoorbeeld slaapdiensten.

  • Inclusief niet verloonde cliënttijd: staat in het weekkaartprofiel de instelling 'Splits cliënttijd en werktijd' ingeschakeld? Dan zal bij uitschakeling van deze optie alleen de werktijd in het rapport getoond worden. Staat deze optie ingeschakeld? Dan zal ook niet verloonde (cliënttijd) in de rapportage getoond worden.

  • Splits per medewerker/team: deze optie zorgt ervoor dat er naast de vaste kolom 'Team' ook een aparte kolom 'Eigen team' wordt getoond.

 3. Start de uitdraai van het rapport via Maak rapport.

 4. Voortgang. Afhankelijk van de omvang duurt het maken van het rapport enige tijd. In de tussentijd zijn andere onderdelen van de applicatie te gebruiken om later weer terug te keren.

 5. Bestand openen of opslaan. Wanneer het rapport gereed is, verschijnt een pop-up. Geef hierin aan of het bestand geopend of opgeslagen moet worden.

 6. Inhoud van het verloningsrapport bekijken. De kolommen spreken voor zich. Enkele betekenissen staan hieronder verduidelijkt:

  • Team: het team waarvoor de medewerker heeft gewerkt en waarop de uren, dagen en kilometers van toepassing zijn.

  • Eigen team: de vaste organisatorische eenheid van de medewerker. Deze kolom wordt alleen getoond als bij de verloningsrapportopties de optie 'Splits per medewerker/teamcombinatie' aangevinkt is.

  • ORT (uren): het aantal uren waarover de medewerker recht heeft op ORT en op welk percentage ORT. Dit zijn dus niet de werkelijke ORT-uren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave