resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verblijf in Ons: toelichting

Verblijf in Ons: toelichting

Algemene toelichting en beschrijving van het proces om verblijf in Ons vast te leggen en te bekostigen

Ons biedt de mogelijkheid om verblijf- en afwezigheden vast te leggen en te declareren via een specifiek proces. Dit proces houdt rekening met declaratie-regelgeving voor verblijf en berekent automatisch welke (delen van) verblijfsregistraties wel of niet gedeclareerd mogen worden. Op deze wijze lever je als zorgorganisatie correcte declaraties aan, waarbij je erop kunt vertrouwen dat de regels rondom verblijf goed zijn toegepast.

Algemene beschrijving proces

Stap 1: Registratie en vastlegging

Bij het vastleggen van verblijf zijn twee onderdelen van belang:

  • de financiële vastlegging gebeurt via het aanmaken van een declaratieregel op basis van de toewijzing bij de cliënt. Deze declaratieregel bevat de informatie die in de declaratie aan de bekostiger zal worden meegenomen.

  • Daarnaast wordt er een verblijfsplek vastgelegd door bij de cliënt een locatie als verblijfslocatie te markeren in Ons. Dit gebeurt met het oog op logistieke aspecten (zoals capaciteitsbeheer), autorisatie-aspecten (locatie-inzage door medewerkers) en stuurinformatie.

    Het markeren van een locatiekoppeling als zijnde Verblijfslocatie is niet verplicht. Wanneer er geen enkele locatiekoppeling gemarkeerd is als Verblijfslocatie kijkt Ons alleen naar declaratieregels en afwezigheden.

Stap 2: Inzicht en controle

  • In het scherm Declaratieregels fiatteren is informatie te vinden over de uitwerking van de ingevoerde verblijfs- en afwezigheidsgegevens op de declaratie, in combinatie met de regelgeving die onder water automatisch toegepast is.

  • Eenmaal gefiatteerde registraties zijn nog via een testexport te controleren.

Stap 3: Aanlevering

Aanlevering van de verblijfsprestaties gebeurt aan de hand van de relevante declaratiestandaard waar de geleverde verblijfszorg onder valt. Hiervoor zijn in Ons verschillende declaratie-exportprofielen in te richten, waarmee de juiste exportbestanden aan te maken zijn.

Gehanteerde regelgeving

De functionaliteit houdt automatisch rekening met de regelgeving rondom het bekostigen van verblijf. Uitleg over de gehanteerde uitgangspunten en een opsomming van de regels die automatisch opgevolgd worden is te vinden in Verblijf in Ons: implementatie regelgeving.

Inhoudsopgave