resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verblijf in Ons: fiatteren, inzicht en controle, en declareren

Verblijf in Ons: fiatteren, inzicht en controle, en declareren

Uitleg over de werkwijze om geregistreerde gegevens rondom cliëntverblijf te controleren en te declareren.

Fiatteren

De declaratieregels die aangemaakt zijn, moeten eerst gefiatteerd worden. Pas als deze zijn gefiatteerd, worden ze meegenomen naar de declaratie.

Uitleg over gebruik van declaratieregels fiatteren is te vinden in Declaratieregels fiatteren: gebruik.

Inzicht en Controle

De functionaliteit 'Declaratieregels fiatteren' geeft inzage in de financiële productie van intramurale afdelingen en stelt zorganisaties in staat om declaratieregels eerst te fiatteren, voordat deze mee kunnen komen in financiële exports. Inzicht in het effect van de verblijfsfunctionaliteit op de declaratieregel is hier als volgt te zien:

  • De tijdlijn per cliënt toont afwezigheden van een cliënt als gele onderbrekingen in de groene locatiekoppelingsbalk.

  • De tijdlijn per cliënt toont periodes waarin niet gedeclareerd zal worden (als gevolg van de automatische doorwerking van regelgeving rondom Verblijf) als onderbrekingen in de declaratieregelbalk.

Je kunt ook inzicht krijgen via een test declaratie-export. Het testexportbestand en het rapport dat bij de testexport uitgedraaid wordt, geven waardevolle informatie over de gegevens die wel of niet aangeleverd zullen worden. Uitleg over het uitvoeren van een financiële (test)export is te vinden in Zorg declareren via declaratie- of facturatie-export.

Declaratie aanleveren

Aanlevering van de verblijfsprestaties gebeurt aan de hand van de relevante declaratiestandaard waar de geleverde verblijfszorg onder valt. Hiervoor zijn in Ons verschillende declaratie-exportprofielen in te richten, waarmee de juiste exportbestanden aan te maken zijn.

Inhoudsopgave