resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Urenverdeling van arrangement configureren

Urenverdeling van arrangement configureren

In dit artikel worden de keuzenmogelijkheden voor urenverdeling van het arrangement toegelicht en wordt uitgelegd hoe de keuze ingesteld kan worden.

Benodigde autorisaties

Een van de volgende taken:

  • Beleidsprofielen en afrondregels [van een cliënt] bewerken

  • Cliëntbeheer

De productieregistratie (verdeling van tijd over de uursoorten) van een bezoek in Ons Administratie wordt bepaald door de combinatie zorgarrangement (cliënt) en deskundigheidsprofiel (medewerker). Zijn er geen overeenkomsten tussen beide, dan wordt de verdeling gedaan op basis van het zorgarrangement. Deze verdeling wordt verhoudingsgewijs gedaan met een verdeelsleutel op procentuele basis. In dit artikel wordt toegelicht hoe deze urenverdeling geconfigureerd kan worden en wat de keuzemogelijkheden zijn.

Het veranderen van het zorgarrangement of de hieronder beschreven instellingen hebben effect op registraties die nog niet zijn gefiatteerd. Om reeds gefiatteerde registraties te wijzigen moeten deze eerst geactiveerd en opnieuw opgeslagen worden. De applicatie zal dan een herberekening doorvoeren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave