resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uitgebreide uursoortafleiding

Uitgebreide uursoortafleiding

Met uitgebreide uursoortafleiding is het mogelijk om producten niet meer alleen af te leiden op basis van de prioriteit van een product in de financiële uursoortinrichting, maar veel specifieker in te richten welk product voor een uursoort moet worden afgeleid in de declaratie-export. De functionaliteit houdt rekening met de AGB-code en de debiteur.

De functionaliteit vormt een optionele aanvulling op de reguliere uursoort-inrichting en is ook in te zetten voor generieke toewijzingen zonder categorie (alleen budget) en alle directe uursoorten, met uitzondering van de voorgedefinieerde directe uursoorten die beschikbaar zijn voor Paramedische eerstelijnszorg, B-GGZ- en S-ggz uursoorten.

Momenteel kan deze functionaliteit op vier manieren ingezet worden:

  • Uitgebreide uursoortafleiding bij aspecifieke toewijzingen

  • Uitgebreide uursoortafleiding op basis van deskundigheden van de medewerker

  • Uitgebreide uursoortafleiding voor Wlz Dagbesteding en bijbehorend vervoer via voorgedefinieerde uursoortcategorie '(Vervoer) Wlz Dagbesteding'

  • Uitgebreide uursoortafleiding bij het Zorgprestatiemodel

De drie toepassingsmogelijkheden staan hieronder uitgelegd.

Schakel deze functionaliteit alleen in als je gebruik wilt maken van uitgebreide uursoortafleiding. Doe dit ook eerst op een testomgeving, zodat het aangepaste gedrag duidelijk wordt.

Inhoudsopgave