resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Uursoortafleiding

Uursoortafleiding

Met uursoortafleiding is het mogelijk om producten af te leiden op basis van de prioriteit van een product in de financiële uursoortinrichting en heel specifiek in te richten welk product voor een uursoort moet worden afgeleid in de declaratie-export. De functionaliteit houdt rekening met de AGB-code en de debiteur.

Uursoortafleiding kan op drie manieren worden ingezet:

  • Bij aspecifieke toewijzingen

  • Op basis van deskundigheden van de medewerker

  • Voor Wlz Dagbesteding en bijbehorend vervoer via voorgedefinieerde uursoortcategorie '(Vervoer) Wlz Dagbesteding'

De drie toepassingsmogelijkheden staan hieronder uitgelegd.

Benodigde autorisaties

Als je via de uursoortafleiding de producten bij een aselecte toewijzing bij een cliënt wilt bepalen, moet de gebruiker beschikken over een van de onderstaande taken:

  • Cliëntbeheer

  • AWBZ-indicatie [van een cliënt] beheren

Inhoudsopgave