resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Trajectvoortgang van een Wmo- of Jw-traject bij een cliënt bewaken

Trajectvoortgang van een Wmo- of Jw-traject bij een cliënt bewaken

Beschrijving van de mogelijkheid om het aantal euro's of uren te vergelijken met het toegewezen budget in het legitimatieoverzicht.

Benodigde autorisaties

  • Taak: Inzien van trajectvoortgang [cliënt]

Inleiding

Bij Jw- of Wmo-trajecten bestaat de mogelijkheid om het toegewezen budget te vergelijken met de tijd of het geld dat al geregistreerd is. Dit geeft inzicht in hoeveel zorg nog ingezet kan worden, of in hoeverre het budget over- of onderschreden is.

De trajectvoortgang geldt voor trajecten met als frequentie "Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing".

Toewijzingen met de eenheid dagdeel of etmaal worden nog niet goed weergegeven.

Inrichtingsvoorwaarden

De berekening telt alleen bij de cliënt geregistreerde uursoorten mee waarbij er in de uursoortfinanciering een koppeling bestaat met het toegewezen product. Afhankelijk van de eenheid waarin het traject toegewezen is, gelden nog aanvullende voorwaarden. De aanvullende inrichting staat beschreven bij de werking per soort toegewezen traject.

Gebruik

Navigatie

Het onderdeel 'Trajectvoortgang' is te vinden bij de zorglegitimatie van de cliënt, als extra onderdeel bij de legitimatie-informatie over het toewezen traject. Ga hiervoor naar de cliënt Administratief overzicht Legitimaties.

Beschikt de cliënt over een lopend traject, waarbij als frequentie 'Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing' geldt? Dan is het onderdeel 'Trajectvoortgang' te zien. Dit geldt ook voor voor trajecten met de frequentie jaar en die exact 1 jaar duren, en de frequenties maand, week, etc.

Onderdelen op het scherm

/topic-images/onderdelen-op-het-scherm_942.png
  1. Omschrijving traject

  2. Ingangsdatum traject

  3. Einddatum traject

  4. Markering van het huidige moment (grens tussen verleden en toekomst)

  5. Totaal toegewezen budget in uren en minuten, in stuks of in euro's

  6. In groen: geregistreerde zorg in uren en minuten, in stuks of in euro's

  7. Nog beschikbare zorg in uren en minuten, in stuks of in euro's

Als er sprake is van overschrijding van het budget, dan toont het overzicht rechts in het rood de overschrijding van het totale beschikbare budget.

Soorten trajecten

Signaleringen en meldingen

Applicatie(s)
Inhoudsopgave