resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Berichten: toegelicht

Ons Berichten: toegelicht

Toelichting op de opzet en mogelijkheden van Ons Berichten

Met Ons Berichten kunnen gebruikers op een veilige manier onderling met elkaar communiceren. Er kan interactie plaatsvinden tussen individuen, binnen een team, of binnen de gehele organisatie. De volgende functionaliteit is aanwezig:

 • Berichten uitsturen aan een collega, aan een team of aan de hele organisatie

 • Reageren op berichten

 • Inzien welke berichten nog niet bekeken zijn

 • Foto's bijvoegen (alleen op mobiel)

Aan welke teams kan een bericht gestuurd worden?

Er gelden specifieke voorwaarden om teams en medewerkers als ontvanger te kunnen toevoegen:

 • Alleen medewerkers met een op dat moment geldig contract, kunnen geselecteerd worden om een bericht naar te verzenden. Ook moeten medewerkers een geldige teamtoewijzing (toekenning aan een organisatorische eenheid) hebben.

 • Teams kunnen alleen geselecteerd worden als er medewerkers aan het team toegekend zijn. Ook moet het team in de hiërarchie van het laagste niveau zijn; bovenliggende teams kunnen niet geselecteerd worden.

 • In Ons Administratie kan de gebruiker elk afzonderlijk team selecteren.

 • Gebruikers met de taak Applicatiebeheer, Ons Medewerkerportaalbeheer of iO Me-beheerder kunnen de gehele organisatie een bericht versturen via Ons Administratie.

Verwijderen en meelezen

 • Het is mogelijk om berichten die je zelf hebt geplaatst te verwijderen. Dit geldt zowel voor berichten als reacties op berichten.

 • Je kunt alleen berichten van teams meelezen als het team in de hiërarchie van het laagste niveau is; bovenliggende teams kunnen niet geselecteerd worden.

 • Medewerkers kunnen berichten meelezen als ze over de juiste autorisatie beschikken. De taak 'Meelezen met [teams]' moet toegevoegd zijn aan een rol waarover de medewerker beschikt. De specifieke teams kunnen geselecteerd worden via het bereik van die betreffende rol.

  • Moeten medewerkers met alle teams mee kunnen lezen? Selecteer dan bij het bereik alle medewerkers. In deze context geldt dat dit hetzelfde betekent als alle teams.

  • Moeten medewerkers alleen mee kunnen lezen met het team waarvoor zij zijn ingeroosterd? Selecteer dan bij het bereik de optie Medewerkers op mijn rooster.

  Via ons Medewerkerportaal lees je mee met andere teams:

  /topic-images/MeelezenAndereTeams_1632.png

Vanwege het aantal beschikbare pixels wordt de optie om mee te lezen in een mobiele browser alleen weergegeven als het scherm van je apparaat in de weergave Liggend staat. De optie is verborgen in de weergave Staand.

Gebruik van Ons Berichten

De berichtenfunctionaliteit is in basis voor alle applicaties gelijk. Per applicatie kunnen er echter kleine verschillen zijn omdat de applicaties zelf van elkaar verschillen. Uitleg over de verschillende uitwerkingen per applicatie is te vinden in de onderstaande handleidingen:

Inhoudsopgave