resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Financieringsstromen toegelicht

Financieringsstromen toegelicht

Deze handleiding geeft een algemene toelichting op de opzet en uitgangpunten van financieringsstromen in Ons.

Financieringsstromen geven aan via welk kanaal de zorg gefinancierd wordt. Sommige financieringsstromen zijn standaard aanwezig in Ons en (deels) vooringericht, andere zijn handmatig toe te voegen en in te richten.

De inrichting van de financieringsstromen WMO 2015 en JW wijkt sterk af. Informatie over de inrichting van deze stromen is te vinden in De Wmo- en Jw-financieringsstroom beheren.

Navigatie

/topic-images/Financieringsstromen_1163.png

Ga naar Beheer Instellingen Financieringsstromen .

Details van een financieringsstroom inzien

Klik op het bewerk-icoon bij een financieringsstroom om de details per stroming te bekijken en waar mogelijk aan te passen.

  • Onder elke legitimatie worden (naast algemene gegevens, zoals een naam en geldigheidsdatum) producten toegevoegd. Deze kunnen ook standaard aanwezig zijn, afhankelijk van het soort legitimatie.

  • Door op het bewerk-icoon achter Algemene instellingen voor financieringsstroom [naam] te klikken, zijn details per stroming te bekijken en waar mogelijk aan te passen.

  • Door op het bewerk-icoon achter het product te klikken, zijn details van een product in te zien en waar mogelijk te wijzigen.

  • Nieuwe producten kunnen met het plus-icoon worden toegevoegd.

Configuratie

Inhoudsopgave