resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgarrangementen toegelicht

Zorgarrangementen toegelicht

Wat is arrangeren?

Arrangeren is het proces om het zorgarrangement van de cliënt te vullen. Het zorgarrangement wordt aangemaakt in Ons Administratie en daarin wordt via uursoorten vastgelegd welke zorg op welke dag voor welke tijdsduur aan de cliënt moet worden geleverd. Het ingevulde arrangement is vervolgens in te zien (en in enkele gevallen ook te bewerken) in andere Ons-applicaties.

Zorg arrangeren kan op twee manieren:

  • Te plannen: bij deze optie worden er registraties door een medewerker gemaakt. Op basis van het ingevoerde arrangement en de deskundigheid van de medewerker wordt een uiteindelijke registratie aangemaakt.

  • Op afspraak: bij deze optie worden registraties automatisch in de applicatie gezet, op een vastgesteld moment en met een vastgestelde frequentie (op afspraak). Om registraties 'op afspraak' te kunnen declareren, is het belangrijk dat er een virtueel medewerkernummer ingevoerd is. Uitleg hierover is te vinden in Uursoorten configureren.

Zorgpadenmethodiek: voor zorgtrajecten geldt dat er een specifieke manier is om de zorg voor de cliënt te arrangeren: de zogeheten 'Zorgpadenmethodiek'. Hiervoor is een aparte applicatie beschikbaar. Uitleg over Zorgpaden in Ons is te vinden in Ons Zorgpaden uitgelegd.

Doorwerking van het arrangement in diverse applicaties

Het aangemaakte arrangement is in diverse applicaties te gebruiken:

  • Ons Administratie: het arrangement in Ons Administratie wordt gebruikt om:

     

  • Ons Planning: wanneer er een nieuwe arrangementsregel wordt aangemaakt in Ons administratie, wordt deze regel overgenomen in Ons Planning. Zodra deze regel geclaimd wordt door een team in Ons planning, worden wijzigingen uit Ons Administratie niet meer overgenomen in Ons Planning. Uitleg hierover is te vinden in Een zorgmoment van een cliënt toewijzen aan een team in Ons Planning.

  • Ons Groepszorg: bevat het arrangement Groepszorg-uursoorten? Dan zijn deze uursoorten gemakkelijk te herleiden en in te voegen als Groepszorg-afspraak bij de cliënt. Uitleg over het arrangement en Ons Groepszorg is te vinden in Cliënten op een groep inplannen in Ons Groepszorg.

Meer informatie

Uitleg over het vastleggen en beheren van het zorgarrangement is te vinden in Vastleggen en beheren van het zorgarrangement.

Inhoudsopgave