resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Medisch beleid toegelicht

Medisch beleid toegelicht

Toelichting op de opzet en mogelijkheden rondom het medische beleid in Ons

Het onderdeel medisch beleid biedt ruimte om informatie rondom allerlei cliëntrelevante thema's op te nemen in Ons. De informatie is in dat geval direct beschikbaar op het overzicht van het cliëntdossier. Diverse thema's zijn standaard in te stellen, maar ook is het mogelijk om als zorgorganisatie zelf eigen thema's toe te voegen. Beschikbare thema's zijn bijvoorbeeld: reanimatie, euthanasie of orgaandonatie.

Meer informatie over het Medisch beleid is te vinden in diverse handleidingen:

Raadplegen medisch beleid vanuit verschillende applicaties

Informatie uit het medisch beleid is vanuit verschillende appplicaties te raadplegen. Afhankelijk van de applicatie bestaan er verschillende inzage- of bewerkingsopties.

Inzage in het medische beleid is vanuit de onderstaande applicaties mogelijk:

Applicatie

Soort applicatie

Wat kan en ziet de gebruiker?

Specificatie gebruiksmogelijkheden

Ons Dossier

Webapplicatie

Medische notities inzien

Medische notities aanmaken

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie

Ons Dossier-app

Native app

Medische notities inzien

Inzage en gebruik is alleen mogelijk en hangt af van de bij de gebruiker ingestelde autorisatie


Herkomst medisch beleid

Medisch-beleid informatie kan op verschillende manieren in Ons gezet worden:

  • Handmatig aangemaakt in Ons Dossier (webapplicatie)

  • Via een api overgenomen uit een externe applicatie, bijvoorbeeld Ysis of ResidentWeb

Reanimeren

Het medisch beleid voor reanimeren wordt alleen in de cliëntheader weergegeven als deze de naam Reanimeren heeft. Als deze wordt aangepast of toevoegingen krijgt (bijvoorbeeld 1A reanimeren of 1.reanimeren, dan is het beleid niet meer zichtbaar in de header.

Binnen Ons is ervoor gekozen om het beleidsthema Reanimeren extra nadruk te geven. Bij dit thema is het immers vereist om in een oogopslag de juiste informatie paraat te hebben en te kunnen handelen. Bestaat er bij de cliënt een keuze voor wel of juist niet reanimeren? Dan tonen Ons Dossier en de Ons Dossier app dit visueel duidelijk herkenbaar op alle Dossier-pagina's en app-onderdelen:

  • een groen hart met de toelichting 'Wel reanimeren' om aan te geven dat een cliënt gereanimeerd wil worden.

  • een rood hart met de toelichting 'Niet reanimeren' om aan te geven dat een cliënt niet gereanimeerd wil worden.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave