resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Nanda Nic Noc toegelicht

Nanda Nic Noc toegelicht

Beschrijving van de opzet en achtergrond van het NNN-classificatiesysteem in Ons.

Nanda Nic Noc (NNN) is een samenvoeging van drie aanvullende zorgmethodieken: NANDA, NOC en NIC. NANDA-I is ontwikkeld in Amerika, net als NOC en NIC. De methodieken zijn vertaald in het Nederlands. De classificatiesystemen worden vaak samen gebruikt en dan als NNN afgekort.

Zie Nanda Nic Noc configureren of Nanda Nic Noc gebruiken voor meer informatie.

NNN-methodiek aanvragen

Er dient een licentieovereenkomst voor zowel Nanda als NIC/NOC gemaakt te worden met de betreffende licentieverlenende instantie, Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Meer informatie hierover is te vinden op https://nandanicnoc.bsl.nl/. Wanneer wij Nanda NIC/NOC in een omgeving inschakelen, zullen wij dit melden bij BSL.

De NNN-methodiek is aan te vragen via een ticket bij Support. Support brengt vervolgens via een import de inrichting in Ons tot stand. Deze inrichting bestaat eruit dat wij de Nanda-I vragenlijst en de zorgplandefinities voor Nanda-I, NOC en Nic importeren in Ons. Is dit gereed? Dan informeren wij de klant eveneens via TOPdesk.

Herkenbaarheid NNN in Ons

/topic-images/2019-07-23%2015_49_07-Vragenlijstbeheer_401.png

Wordt NNN in Ons gebruikt? Dan is dit te zien aan de aanwezigheid van de bovenstaande vragenlijst die in Ons geïmporteerd is. Deze is terug te vinden via Beheer Instellingen Dossier instellingen Vragenlijstbeheer .

Ook kent NNN een eigen zorgplanindeling: deze is te vinden via Beheer Instellingen Zorgplanbeheer .

/topic-images/2019-07-23%2015_53_38-Zorgplandomeinen_402.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave