resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Document-functionaliteit toegelicht

Document-functionaliteit toegelicht

In dit artikel wordt de Document-functionaliteit toegelicht en wordt doorverwezen naar diverse relevante handleidingen.

Binnen het cliëntdossier is de mogelijkheid beschikbaar om documenten digitaal aan het dossier toe te voegen. Het kan bijvoorbeeld gaan om ingescande versies van dossiers, verslagen en achtergrondinformatie.

Configuratie van documenten

Er zijn een aantal configuratie mogelijkheden rondom documenten bij cliënten. Zie Documenten bij cliënten configureren voor meer informatie.

Gebruik van documenten

Zie Documenten bij cliënten gebruiken voor een toelichting over het gebruik van documenten.

Labels van documenten beheren

Bij documenten van cliënten kunnen labels gebruikt worden. Hierdoor is snel te zien over welk onderwerp een document gaat en kunnen documenten eenvoudig gefilterd worden. Deze labels kunnen centraal beheerd worden. Zie Documentlabels beheren voor meer informatie.

Koppeling met office 365

Als jouw organisatie gebruik maakt van Office 365, dan is het mogelijk om cliëntdocumenten die binnen Nedap Ons opgeslagen worden bij de cliënt, in te zien en te bewerken via Office 365. Zie Documenten via integratie met Office 365 openen en bewerken voor meer informatie.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave