resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Classificatiesystemen in Ons toegelicht

Classificatiesystemen in Ons toegelicht

Toelichting op de mogelijkheden rondom het gebruik van een classificatiesysteem in Ons

Er bestaan allerlei classificatiesystemen om zorggerelateerde diagnoses te stellen, aandachtsgebieden en interventies te bepalen en zorgresultaten te meten. Zorgorganisaties maken zelf de keuze voor een of meerdere specifieke classificatiesystemen die binnen hun organisatie gebruikt worden. Ons ondersteunt hierin door diverse classificatiesystemen functioneel te ondersteunen en varianten hierin toe te staan. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere classificatiesystemen naast elkaar gebruikt worden en kan er ook gewisseld worden tussen systemen.

Classificatiesystemen in Ons

Classificatiesysteem

Relevante onderdelen in Ons

Voorwaarden voor gebruik in Ons

Meer informatie

Omaha

Het Omaha systeem maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

  • aandachtsgebieden bepalen en classificeren

  • Acties toevoegen

 • Zorgplan

  • weergave van aandachtsgebieden en acties

  • rapporteren op voortgang

 • Rapportages

  • inzien van voortgangsrapportages

 • Moet geimporteerd worden in Ons: dit is door de zorgorganisatie zelf uit te voeren.

 • Mogelijk verzoekt de zorgverzekeraar om een bewijs van het gebruik van een digitaal classificatiesysteem. Hiervoor wordt als bewijs een licentieovereenkomst gevraagd. Nedap accountmanagement kan hier meer informatie over geven.

Nanda Nic Noc

NNN maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

  • domeinen en diagnoses classificeren (Nanda)

 • Zorgplan

  • weergave van bepaalde domeinen en diagnoses

  • resultaatgebieden kiezen (Noc)

  • interventies (acties) toevoegen (Nic)

  • rapporteren op voortgang

 • Rapportages

  • inzien van voortgangsrapportages

 • Er is een licentieovereenkomst vereist voor zowel Nanda als NIC/NOC. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de betreffende licentieverlenende instantie, Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

 • Moet geimporteerd worden in Ons. Dit moet via een ticket aangevraagd worden bij Support.

Toelichting op het gebruik van Nanda Nic Noc

LACCS

LACCS maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

  • vastleggen wie de client is

  • vastleggen hoe de client de wereld om zich heen beleeft

  • vastleggen LACCS-waarden

 • Zorgplan

  • weergave in zes vastgestelde zorgplandomeinen

  • toevoegen van doelen en acties

 • Rapportages

  • rapporteren op doelen

 • Er moeten financiele afspraken vastgelegd worden met de bedenkers van LACCS: De Geeter & Munsterman Orthopedagogen

 • Moet geimporteerd worden in Ons. Dit moet via een ticket aangevraagd worden bij Support.

Toelichting op LACCS in Ons

Mikzo

Mikzo maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

 • Aandachtspunten per Mikzo-zorgdomein in kaart brengen

   

 • Zorgplan

  • weergave van relevante Mikzo-domeinen en aandachtpsunten daarbinnen

  • Toevoegen van doelen en acties

  • Rapporteren op doel

  • Voortgangsrapportages

 • Rapportages

  • Inzien van doel- en voortgangsrapportages

 • Er moeten afspraken gemaakt worden met de grondlegger van Mikzo: CareNext. Zij verzorgen in samenwerking met een business partner het gehele traject. Hieronder vallen het aangaan van een gebruikersovereenkomst en het bieden van inhoudelijke scholing.

 • Ook biedt CareNext via abonnementsvorm 34 werkinstructies aan in de vorm van animaties, korte films en (interactieve) PDFs die bij de 34 gebieden van het Mikzo in ONS bij de acties worden ingevoegd. Deze werkinstructies vormen een basisset waar zorgorganisaties uit kunnen putten. Het is mogelijk om eigen werkinstructies te (laten) maken en bij te voegen. Het beheer en de uitgifte hiervan gaan via een abonnement bij CareNext middels een abonnementmodel.

 • Moet geimporteerd worden in Ons. Dit moet via een ticket aangevraagd worden bij Support.

Mikzo

Vier domeinen van het Zorgleefplan

Vier domeinen maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

 • Aandachtspunten per domein in kaart brengen

   

 • Zorgplan

  • weergave van relevante domeinen en aandachtpsunten daarbinnen

  • Toevoegen van doelen en acties

  • Rapporteren op doel

  • Rapporteren op voortgang

 • Rapportages

  • Inzien van doel- en voortgangsrapportages

Acht domeinen van Schalock

Acht domeinen maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in Ons:

 • Profielvragenlijsten

 • Aandachtspunten per domein in kaart brengen

   

 • Zorgplan

  • weergave van relevante domeinen en aandachtpsunten daarbinnen

  • Toevoegen van doelen en acties

  • Rapporteren op doel

  • Rapporteren op voortgang

 • Rapportages

  • Inzien van doel- en voortgangsrapportages

 

InterRAI (Pyxicare)

Het InterRAI systeem maakt gebruik van de onderstaande onderdelen in ONS:

 • Profielvragenlijsten

 • Zorgplan (afhankelijk van het zorgplan. RAI kan koppelen met een domeinenplan.)

 • Rapportages

 • Evaluatie (profielvragenlijst)

 • InterRAI is inbegrepen bij de software van Pyxicare.

  Wil je beginnen met Pyxicare of heb je vragen over het gebruik? Neem contact op met Pyxima.

Eigen methodiek van zorgorganisatie

Maakt jouw zorgorganisatie gebruik van een eigen ontwikkelde systematiek? Dan zijn de eventueel bijbehorende profielvragenlijsten en zorgplaninrichtingen handmatig in Ons toe te voegen. Dit kan op twee manieren:

 • via de webinterface

 • via een import

Via de webinterface: geen aanvullende voorwaarden

Via een import: Eigen methodieken kun je zelf importeren volgens specifieke importvoorschriften uit een XML-schemadefinitie (XSD). Zie Zorgplanmethodieken importeren voor meer informatie.

Handmatig vragenlijsten in beheer aanmaken of de inhoud bewerken in Ons

Zorgplannen configureren

Vragenlijsten exporteren en importeren in Ons


Applicatie(s)
Inhoudsopgave