resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgregelpictogrammen toegelicht

Zorgregelpictogrammen toegelicht

Op de pagina om zorgregels te corrigeren kunnen per regel icoontjes staan. Deze verklaren waar de zorgregel vandaan komt en of er waarschuwingen zijn.

Oorsprong van de zorgregels

Voor de zorgregels kunnen icoontjes staan om te verklaren waar de zorgregels vandaan komen.

Vanuit Ons Administratie

Als handmatig vanuit Ons Administratie zorgregels zijn toegevoegd, dan zal er geen icoontje zichtbaar zijn.

Details over het maken van de betreffende zorgregel zijn te vinden via medewerker mutaties .

Op afspraak (voorheen a priori)

/topic-images/a_priori_display_904.png

Dit icoon geeft aan dat de zorgregels in het arrangement als zijnde op afspraak (voorheen: zonder iO) gearrangeerd zijn. Hierdoor worden de gearrangeerde uursoorten automatisch omgezet in zorgregels.

iO Smart

/topic-images/iO_Smart_display_909.png

Deze zorgregels zijn gekomen vanuit de iO Smart, welke uitgelezen zijn middels de docking.

iO Smart - aangepast

/topic-images/iO_Smart_-_aangepast_display_908.png

Deze zorgregels zijn gekomen vanuit de iO Smart, welke uitgelezen zijn middels de docking waarbij een indirecte uursoort geregistreerd is, of de automatische verdeling van de zorgduur handmatig in het apparaatje door de medewerker is aangepast.

Medewerkerportaal

/topic-images/Medewerkerportaal_display_910.png

Deze zorgregel is ingevoerd in het medewerkerportaal of via tijdsregistratie in het dossier.

TouchPro

/topic-images/TouchPro_display_915.png

Deze zorgregel is geregistreerd met de TouchPro telefoon.

TouchPro - aangepast

/topic-images/TouchPro_-_aangepast_display_914.png

Deze zorgregel is geregistreerd met de TouchPro telefoon, waarbij handmatig is verdeeld of een indirecte uursoort is geregistreerd.

Ons Planning (planning = realisatie)

/topic-images/Ons_Planning_display_911.png

Deze zorgregel komt voort uit een automatische koppeling met Ons Planning. Dus wanneer gebruik gemaakt wordt van het principe 'planning is realisatie' zal de zorgregel met dit icoon te zien zijn.

Ons Agenda (rooster = realisatie)

/topic-images/09ba2479-5ef8-4393-9a58-534ee39d16b3_display_903.png

Deze zorgregel kan voorkomen uit twee bronne:

  1. Een automatische koppeling met Ons Planning. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het principe 'rooster is realisatie' zal de zorgregel met dit icoon te zien zijn.

  2. Ook wordt hetzelfde icoon gebruikt in het geval dat de zorgregel vanuit Ons Agenda is geregistreerd.

Import (onderaannemer)

/topic-images/import_display_907.png

In Ons Administratie is het mogelijk om een medewerker in te voeren, die als onderaannemer wordt aangevinkt. Dat betekent dat vele restricties, die normaal voor medewerkers gelden zoals geen overlap tussen registraties, niet van toepassing zijn. Vaak worden de onderhavige registraties d.m.v. een import in Ons Administratie ingevoerd.

Groepszorg

/topic-images/Groepszorg_display_906.png

Zodra regels in Groepszorg worden gefiatteerd, worden deze als gefiatteerde zorgregels in Ons Administratie geplaatst.

Ons Vandaag

/topic-images/OnsVandaagZorgregels_1654.jpg

Dit icoontje geeft aan dat de zorgregels afkomstig zijn uit Ons Vandaag. Zie Ons Vandaag: toelichting voor meer informatie over deze mobiele app.

Waarschuwingen bij zorgregels

Er kunnen iconen getoond worden om te waarschuwen voor fouten en mogelijke onjuiste gegevens.

Geel uitroepteken

/topic-images/geel_uitroepteken_905.png

Deze melding wordt getoond in het geval er gegevens niet volledig correct zijn. Bij het doorklikken op de regel, wordt de exacte reden getoond. Het is raadzaam om de melding op te lossen. Deze melding heeft geen directe gevolgen voor financiële processen.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze melding zich voordoet indien de betreffende medewerker geen overeenkomstig deskundigheidsprofiel heeft.

Rood vraagteken

/topic-images/rood_vraagteken_913.png

Dit rode vraagteken geeft aan dat er problemen zijn met de zorgregel die eerst handmatig opgelost moeten worden. Bij het doorklikken op de regel, wordt de exacte reden getoond.

Deze rode vraagtekens moeten opgelost worden, omdat er anders geen correcte doorverwerking is naar o.a. financiële processen.

Voorbeelden:

  • Geen juiste begin- of eindtijd van de zorgregel op de betreffende dag, of een zorgregel op een voorgaande dag die 24 uur doorloopt en daardoor voor overlapt zorgt.

  • Geen deskundigheid bij de medewerker op de betreffende dag.

  • Geen geldige organisatorische eenheid van de medewerker op de betreffende dag.

Rood uitroepteken

/topic-images/rood_uitroepteken_912.png

Deze waarschuwing is zichtbaar bij de totalen en geeft per product aan of er te veel of te weinig zorg is geleverd ten opzichte van het arrangement. Een grijze vink geeft aan dat de geleverde zorg binnen de bandbreedte valt.

Inhoudsopgave