resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgregelpictogrammen toegelicht

Zorgregelpictogrammen toegelicht

Op de pagina om zorgregels te corrigeren kunnen per regel icoontjes of symbolen staan. Deze verklaren waar de zorgregel vandaan komt en of er waarschuwingen zijn.

Handmatig in Ons Administratie

Als handmatig vanuit Ons Administratie zorgregels zijn toegevoegd, dan zal er geen icoontje zichtbaar zijn.

Zorg op afspraak (in het zorgarrangement van de cliënt)

/topic-images/a_priori_display_904.png

Dit icoon geeft aan dat de zorgregels in het arrangement als zijnde op afspraak gearrangeerd zijn. Hierdoor worden de gearrangeerde uursoorten automatisch omgezet in zorgregels.

Medewerkerportaal

/topic-images/Medewerkerportaal_display_910.png

Deze zorgregel is ingevoerd in het medewerkerportaal.

TouchPro

/topic-images/TouchPro_display_915.png

Deze zorgregel is geregistreerd met de TouchPro telefoon.

/topic-images/TouchPro_-_aangepast_display_914.png

Deze zorgregel is geregistreerd met de TouchPro telefoon, waarbij handmatig is verdeeld of een indirecte uursoort is geregistreerd.

Ons Planning (planning = realisatie)

/topic-images/Ons_Planning_display_911.png

Deze zorgregel komt voort uit een automatische koppeling met Ons Planning wanneer gebruik gemaakt wordt van het principe 'planning is realisatie'.

Rooster is realisatie of Ons Agenda

/topic-images/09ba2479-5ef8-4393-9a58-534ee39d16b3_display_903.png

Deze zorgregel kan voortkomen uit twee bronnen:

  1. Een automatische koppeling met Ons Planning. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het principe 'rooster is realisatie' zal de zorgregel met dit icoon te zien zijn.

  2. Ook wordt hetzelfde icoon gebruikt in het geval dat de zorgregel vanuit Ons Agenda is geregistreerd.

Import (onderaannemer)

/topic-images/import_display_907.png

In Ons Administratie is het mogelijk om een medewerker in te voeren die als onderaannemer wordt aangevinkt. Dat betekent dat vele restricties die normaal voor medewerkers gelden, zoals geen overlap tussen registraties, niet van toepassing zijn. Deze registraties worden d.m.v. een import in Ons Administratie ingevoerd.

Groepszorg

/topic-images/Groepszorg_display_906.png

Zodra regels in Groepszorg worden gefiatteerd, worden deze als gefiatteerde zorgregels in Ons Administratie geplaatst.

Ons Vandaag

/topic-images/OnsVandaagZorgregels_1654.jpg

Dit icoontje geeft aan dat de zorgregels afkomstig zijn uit de mobiele app Ons Vandaag.

Ons Dossier

/topic-images/Ons%20Dossier-zorgregelicoontje_1836.png

Dit symbool geeft aan dat een zorgregel voortkomt uit een tijdregistratie van een Ons Dossier-rapportage.

iO Smart

/topic-images/iO_Smart_display_909.png

Deze zorgregels zijn gekomen vanuit de iO Smart, welke uitgelezen zijn middels een docking station.

/topic-images/iO_Smart_-_aangepast_display_908.png

Deze zorgregels zijn gekomen vanuit de iO Smart, welke uitgelezen zijn middels een docking station waarbij een indirecte uursoort geregistreerd is, of de automatische verdeling van de zorgduur handmatig in het apparaatje door de medewerker is aangepast.

Registraties met de iO Smart worden sinds 2019 niet meer ondersteund.

Inhoudsopgave