resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Tarieven voor aanvullende diensten maken

Tarieven voor aanvullende diensten maken

Uitleg over de manier waarop aanvullende diensten voorzien kunnen worden van een tarief

Om aanvullende diensten te kunnen declareren, moet de aanvullende dienst voorzien zijn van een tarief. Deze instructie bevat uitleg over de te nemen stappen hiervoor. Algemene uitleg over aanvullende diensten is te vinden in Aanvullende diensten en periodieke declaraties toegelicht.

Benodigde autorisaties

De onderstaande taken zijn van belang bij het doorvoeren van bewerkingen bij tarieven voor aanvullende diensten.

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Aanvullende diensten aanpassen en toewijzen

 • Taak: Aanvullende diensten beheren

 • Taak: Importeren en exporteren

Het toevoegen van tarieven bij aanvullende diensten

 1. Ga naar Beheer Facturatie Tarieven .

 2. /topic-images/navigatie-naar-het-tariefscherm_929.png

  Elk aangemaakte financieringsstroom heeft hier zijn eigen weergave voor het invoeren van de tarieven. In de bovenstaande situatie is er één financieringsstroom aangemaakt.

 3. /topic-images/TarievenFinancieringsstroom_931.jpg

  Door te klikken op de juiste financieringsstroom, verschijnt het bovenstaande scherm. De driehoek met uitroepteken laat zien voor welke aanvullende diensten nog geen tarief is vastgesteld. Door te klikken op de aanvullende dienst is het mogelijk een tarief toe te voegen.

  Standaard worden alleen de actieve aanvullende diensten weergegeven. Schakel de optie Toon inactieve aanvullende diensten in om alle aanvullende diensten weer te geven.

 4. Klik op Voeg tarief toe om een nieuw tarief toe te voegen.

 5. /topic-images/edit-tarief_928.png

  Geef het tarief een begin- en eventueel een einddatum. Indien er geen einddatum wordt ingevuld, is het tarief onbeperkt geldig voor de betreffende aanvullende dienst. Gef vervolgens het juiste tarief op. De hierboven getoonde eenheid is eerder vastgesteld bij het aanmaken van de aanvullende dienst. Klik op opslaan om het nieuwe tarief op te slaan.

  Let op: Je kunt alleen een nieuw tarief toevoegen als het oude tarief is afgesloten, omdat er anders overlap tussen de tarieven ontstaat. Indien dit het geval is, zal de applicatie een foutmelding geven.

 6. Het tarief voor deze aanvullende dienst is opgeslagen. De locatie wordt automatisch ingevuld en is de bovenste uit het locatiegram. Het groene vinkje laat zien dat het tarief actief is, met het blauwe kruisje kun je dit tarief verwijderen.

 7. /topic-images/overzicht-tarief_930.png

  Na het toevoegen van het tarief is het bovenstaande scherm zichtbaar. Het aantal tarieven geeft weer hoeveel tarieven er in zijn totaliteit aan deze aanvullende dienst gekoppeld zijn. Deze opsomming bevat het actieve tarief en alle 'oude' tarieven.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave