resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Tarieven instellen bij producten en prestaties

Tarieven instellen bij producten en prestaties

Er kunnen verschillende soorten tarieven ingesteld worden in Ons. Deze handleiding geeft informatie over het instellen van tarieven bij producten en prestaties.

Uitleg over andere tariefopties (o.m. over het instellen van cliëntspecifieke tarieven) is te vinden in Tarieven instellen in Ons Administratie.

Toelichting op tarieven bij producten en prestaties

Tarieven moeten om diverse redenen ingesteld worden:

 • Declareren van producten en prestaties: Ons Administratie is gevuld met basistarieven voor de prestaties en producten uit de meest voorkomende financieringsstromen. Daarnaast is het mogelijk per financieringsstroom, per product, per debiteur en-/of zorgaanbieder afwijkende tarieven in te stellen.

 • Vergelijken van producten met een VPT of verblijfstoewijzing in het arrangement: in het geval van i-Wlz-toewijzingen (VPT- en Verblijf) is het ook wenselijk om de gearrangeerde zorg te kunnen vergelijken met de toegewezen zorg Vastleggen en beheren van het zorgarrangement. De vergelijking baseert zich namelijk op het tarief dat ingevuld staat bij de ZZP-prestatie die bij het toegewezen zorgprofiel hoort. Daarbij geldt dat dit tarief ingevuld moet zijn per debiteur en per zorgaanbieder. Is er geen tarief ingevuld bij de ZZP prestatie, dan zal Ons Administratie automatisch het tarief hanteren dat 100% vormt van de bijbehorende ZZP prestatie.

 • MPT's: voor MPT's is het niet noodzakelijk om tarieven voor zorgzwaartepakketten in te voeren. Hiervoor wordt standaard het tarief gebruikt, dat voor de ZZP prestatiecode op basis van PGB in de Rekenmodule iWlz 2.0 (tabblad PGB tarieven) is vastgesteld. Als er een apart tarief is afgesproken met de zorgverzekeraar/het zorgkantoor, kan dit tarief handmatig bij de cliënt worden ingevoerd (zie daarvoor deze handleiding).

Benodigde autorisatie

Om tarieven voor producten en prestaties in te kunnen stellen, is een van de onderstaande taken benodigd:

 • Taak: Applicatie instellingen beheren

 • Taak: Applicatiebeheer

 • Taak: Importeren en exporteren

 • Taak: Verander tarieven

Navigeren

Volg onderstaande stappen om tarieven in te zien en in te richten:

 1. Ga naar Beheer Facturatie Tarieven .

 2. Klik onder Verkorte naam op het legitimatietype waarvoor tarieven ingezien of ingericht moeten worden.

  Let op bij het legitimatietype 'Indicatiebesluit'! Het declareren van extramurale prestatiecodes op basis van een ZZP toewijzing gaat op basis van het tarief dat onder de legitimatie ZZP is toegevoegd. De tarieven onder 'Indicatiebesluit' zijn niet meer geldig, behalve voor zorg op basis van de subsidieregeling.

 3. Per legitimatietype opent een lijst met de ondervallende producten en prestaties. Per prestatie of product is te zien of en welke tarieven er getoond worden. Ook wordt een eventueleel ingegeven btw-tarief getoond. Uitleg hierover is te vinden in Btw-tarieven instellen.

Tarief voor product of prestatie wijzigen

/topic-images/2020-01-10%2013_39_24-Edit%20Tarief%20(SKDV)%20(Kort%20durend%20verblijf)_1097.png

Als je een tarief in wilt richten, klik je op de naam van het product/prestatie. Het bovenstaande scherm wordt weergegeven. Je kunt een tarief instellen:

 1. als basistarief: dit tarief kan niet bewerkt of verwijderd worden en is altijd zwart. Er moet namelijk altijd een tarief zijn om op terug te vallen;

 2. per instelling;

 3. per debiteur;

 4. per in te geven tijdsperiode.

Als je op een nieuw tarief wilt aanmaken, vul je de velden in het scherm Edit tarief in.

Tarief wijzigen of verwijderen

 • Is het tarief al ingevuld? Klik dan op het ingevulde bedrag bij de tariefregel om deze te wijzigen. Let op: Als je een tarief met terugwerkende kracht wijzigt, kan dit correcties in de export opleveren.

 • Wil je een tarief verwijderen? Klik dan rechts in beeld op het kruisje.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave