resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Speciale verlofpotjes (PBL, PLB en LFB) aanmaken of bewerken

Speciale verlofpotjes (PBL, PLB en LFB) aanmaken of bewerken

Uitleg over het aanmaken of bewerken van bijzondere vakantiepotjes in Ons, zoals PBL, PLB, LFB en BalansBudget.

Ga voor meer informatie over verlofpotjes in de Ons-applicaties naar Verlof en compensatie toegelicht. Als je speciale verlofpotjes wilt gebruiken, moeten daarvoor ook de juiste uursoorttypes (PLB en LFB) worden geconfigureerd. Zie Uursoorten configureren voor meer informatie.

Benodigde autorisatie

 • Taak: Vakantiedagen potjes beheren

Verlofpotjes aanmaken

 1. Ga naar het onderdeel Vakantiepotjesconfiguratie via Beheer Instellingen Overige instellingen Verloningsinstellingen . Klik onder het onderdeel Vakantieinstellingen op Bewerk vakantiedagenpotjes.

  /topic-images/2019-03-18%2010_41_31-Vakantiepotjesconfiguratie_57.png
 2. Onder het kopje Speciale vakantiepotjes zijn reeds aangemaakte speciale verlofpotjes te vinden, zoals bijvoorbeeld 'PLB, PBL en LFB'. In tegenstelling tot bij de algemene vakantiepotjes wordt bij de speciale vakantiepotjes alleen de naam van het potje getoond.

 3. Om een nieuw potje aan te maken, klik op Voeg speciaal vakantiepotje toe.

  /topic-images/2019-03-18%2011_04_24-Vakantiepotjesconfiguratie_60.png

  Voor PLB-/PBL- en LFB-potjes is er geen mogelijkheid om een prioriteit in te richten omdat je er hier maar één van inricht. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met uw businesspartner.

 4. Vul per veld de juiste gegevens in. Raadpleeg voor meer uitleg het vraagteken. Bij het onderdeel 'Type' kan gekozen worden voor potjes van het type LFB (hieronder valt ook PLB en PBL).

  Het LFB potje houdt geen rekening met het veld 'Vervallen na', maar berekent automatisch in lijn met de LFB-methodiek de juiste vervalperiodes per saldo.

 5. Om de gegevens vast te leggen, klik op Opslaan.

 6. Je keert terug naar het overzicht met aangemaakte vakantiepotjes: het nieuwe speciale vakantiepotje is hier toegevoegd.

Verlofpotjes bewerken

Het bewerken van de eigenschappen van bestaande verlofpotjes kan effect hebben op het verlonen van geregisteerde vakantieuren die nog niet gefiatteerd zijn.

 1. Volg stap 1 en 2 uit de instructie 'Speciale verlofpotjes aanmaken'.

 2. Om een bestaand potje te bewerken, klik op de naam van het potje dat bewerkt moet worden.

  • Gegevens wijzigen: volg stap 4 en 5 uit de instructie 'Speciale verlofpotjes aanmaken'.

  • Verlofpotje verwijderen: Klik op de knop Verwijderen. Lees de waarschuwing in het dialoogvenster dat verschijnt. Klik op OK om de keuze te bevestigen of op Annuleren om de verwijdering niet door te laten gaan.

 3. Je keert terug naar het overzicht met aangemaakte vakantiepotjes: de bewerkingen zijn verwerkt.

Verlofpotje voor BalansBudget inrichten

Voor het inrichten van een verlofpotje voor het BalansBudget kan een speciaal potje van het type PBL/PLB worden gebruikt. Als er op dit moment al PBL/PLB gebruikt wordt binnen jullie organisatie, kun je het PBL/PLB-potje en de bijbehorende uursoort hernoemen naar BalansBudget. Als je graag de oude PBL/PLB-historie wilt bewaren, kun je het PBL/PLB-potje een einddatum van 31-12-2022 geven en een nieuw potje aanmaken met de naam BalansBudget, die ingaat per 01-01-2023.

Denk eraan dat van het type PBL/PLB altijd 1 potje tegelijk geldig kan zijn. Als je meerdere PBL/PLB-potjes aanmaakt, wordt er willekeurig van die potjes afgeschreven en heb je geen controle over wanneer er van welk potje wordt afgeschreven. PBL/PLB kent namelijk geen prioritering.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave