resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
SDB-roosterexport inrichten en gebruiken

SDB-roosterexport inrichten en gebruiken

Uitleg en instructie over het uitvoeren van de SDB-roosterexport ten behoeve van het roosterpakket SDB zorgplanner.

De SDB-roosterexport levert een urenexportbestand aan met daarin per medewerker per dag de gewerkte tijd. Deze export gaat er vanuit dat SDB alle verloningsberekeningen uitvoert. Omdat SDB geen verwerking van mutaties ondersteunt, worden bij iedere productie-export alle op dat moment geldige registraties geëxporteerd, ongeacht of er al een productie-export heeft plaatsgevonden. Dit geldt alleen voor het rooster-deel.

De SDB-export levert vier bestanden aan:

  • Roosterbestand: het roosterbestand bevat alle geregistreerde uren per medewerker.

  • Salarisbestand : (optioneel) het salarisbestand bevat alle gegevens rondom de salarisverwerking.

  • Kilometers en reisdagen : (optioneel) het reiskostenbestand bevat de eventueel ingerichte declaraties per soort, zoals kilometers en reisdagen.

  • Compensatie SDOMUT: (optioneel) dit bestand bevat de opgebouwde vakantie- en compensatiegegevens van medewerkers

De gegenereerde exportbestanden zijn in te lezen in het roosterpakket van SDB. Om de SDB-roosterexport in te richten, doorloop je onderstaande stappen.

Benodigde autorisaties

Voor het inrichten van de SDB-roosterexport zijn diverse autorisaties van belang bij de verschillende instellingsopties:

Applicatie(s)
Inhoudsopgave