resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Agenda: mogelijkheden rondom tijd registreren

Ons Agenda: mogelijkheden rondom tijd registreren

Uitleg over de diverse mogelijkheden rondom het registreren van zorg die in Ons Agenda bestaan.

Registreren van eigen afspraken

De agenda kan gebruikt worden als een bron van zorgregels. Door het maken van een registratie, wordt een zorgregel gemaakt. Zie Ons Agenda: Eigen afspraak registreren voor meer informatie.

Afspraken registreren voor andere medewerkers

In sommige gevallen beheren secretariaten de afspraken van behandelaren in Ons Agenda. Passend bij dit werkproces is er functionaliteit beschikbaar waarmee medewerkers met de juiste rechten afspraken voor andere Ons Agenda-gebruikers in Ons Agenda kunnen omzetten in een registratie. Zie Ons Agenda: Afspraken voor andere medewerker registreren in Agenda voor meer informatie.

Mislukte registraties inzien

Voor applicatiebeheerders is het mogelijk om een overzicht te krijgen waarin de mislukte registraties zichtbaar zijn. Op basis daarvan kan de oorzaak aangepast worden en kan de registratie opnieuw toegevoegd worden. Zie Ons Agenda: Mislukte registraties inzien voor meer informatie.

Overzicht niet geregistreerde afspraken

Zie Ons Agenda: overzicht niet-geregistreerde afspraken voor inzicht in de redenen en meer informatie over het overzicht van alle niet geregistreerde afspraken.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave