resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
OnsDB: installatie en updates

OnsDB: installatie en updates

In dit artikel wordt in stappen de installatie en het updaten van OnsDB uitgelegd.

Is dit de eerste keer dat je OnsDB gebruikt? Bekijk dan eerst de uitleg over deze applicatie.

Installatie OnsDB

 1. De meest recente versie van OnsDB is in '.ZIP'-formaat te downloaden vanaf de OnsDB-website. Kies de versie die bij het besturingsysteem past en let op het onderscheid tussen productie- en testomgevingen. Het ZIP bestand bevat de OnsDB-executable en een voorbeeld configuratiebestand.

 2. Pak het ZIP-bestand uit in de gewenste locatie op de machine waarop OnsDB moet gaat draaien. Maak hiervoor zelf een map aan op de gewenste locatie, welke volledig vrij te kiezen is.

 3. Bij het draaien van OnsDB wordt in de directory van de gekozen locatie (bijvoorbeeld C:\Program Files\Nedap\Onsdb of F:\tools\onsdb) een logfile weggeschreven. De gebruiker die OnsDB start moet dus de juiste permissies hebben om in deze directory bestanden te kunnen schrijven.

 4. Indien gebruik wordt gemaakt van een firewall, kan dit tot gevolg hebben dat er geen verbinding gemaakt kan worden. Zorg er in dat geval voor dat de volgende URL's door de firewall doorgelaten worden:

  • Productie-omgevingen: https://x-stream.ons.io

  • Test-omgevingen: https://x-stream-staging.ons.io

Updates OnsDB

Alleen de meest recente versie van OnsDB wordt door ons ondersteund. Ons advies is dan ook om OnsDB uiterlijk elke 6 maanden te vernieuwen. OnsDB dient als volgt handmatig bijgewerkt te worden:

 1. Download OnsDB opnieuw via de OnsDB-website (de aangeboden versie is altijd de meest recente).

 2. Pak het gedownloade ZIP-bestand uit.

 3. Plaats het bestand onsdb.exe in de map van waaruit OnsDB draait. Je vervangt hiermee de oude versie.

 4. Indien wenselijk is de oude versie te behouden. Hernoem de oude versie dan eerst of verplaats deze naar een andere map. De oude versie is niet opnieuw van ons te verkrijgen.

Vervang niet het onsdb.cfg-bestand. De configuratie van de instellingen van de database en de gegevens die gedownload moeten worden, zullen dan namelijk verloren gaan.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave