resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Wondzorg: toelichting

Ons Wondzorg: toelichting

Toelichting op de uitgangspunten en mogelijkheden van Ons Wondzorg, een mobiele en webapplicatie waarmee het wondbehandelproces van begin tot eind ondersteund wordt.

Voor Ons Wondzorg geldt de visie dat gebruikers altijd over de juiste wondzorg-informatie moeten kunnen beschikken en deze eenvoudig aan kunnen vullen of wijzigen. Daarom ligt de focus op het zo eenvoudig mogelijk vastleggen van (medisch) relevante rapportages. De informatie wordt direct in het medisch dossier van de cliënt opgenomen en is voor iedere gebruiker met de juiste autorisaties beschikbaar, zowel op het web via Ons Klinimetrie als via de Ons Wondzorg-app. Daarnaast is ook de (medische) informatie van buiten het wondzorgdomein makkelijk beschikbaar.

Op dit moment is Ons Wondzorg beschikbaar voor Android-versies 7 en hoger, waardoor het gebruikt kan worden op telefoons en tablets. De iOS-versie is vanaf 2 mei 2023 beschikbaar op iOS 15.6 en hoger, waardoor Ons Wondzorg ook kan worden gebruikt op iPhone en iPad.

Toepassingen

Ons Wondzorg op mobiel

Het belangrijkste onderdeel van Ons Wondzorg is de app. Hiermee zijn rapportages te maken, bekijken en te delen met collega's. Zie Ons Wondzorg: app gebruiken voor meer informatie.

Ons Wondzorg iOS bevat bijna alle functionaliteiten die de Android-versie van Ons Wondzorg bevat. Op dit moment ontbreekt het analyse-tabblad in de iOS-versie. Daarnaast is het nog niet mogelijk om concept-rapportages op te slaan, zijn de allergieën van een cliënt nog niet te zien in het anamnese-scherm en is offline werken nog niet mogelijk. Zodra deze functionaliteiten beschikbaar zijn, kondigen we die aan via Ons Aankondigingen.

Rapporten

In Ons Wondzorg zijn diverse rapporten beschikbaar waarmee regie- en overzichtsinformatie opgehaald kan worden. Deze informatie is te gebruiken voor het maken van sheets die aangeleved moeten worden bij zorgverzekeraars. Zie Ons Wondzorg: wondregie en overzicht via rapporten voor meer informatie.

Ons Wondzorg op het web

De gegevens uit Ons Wondzorg op iOS en Android zijn inzichtelijk op het tabblad Wondzorg in Ons Klinimetrie. Bovendien kan je in Ons Klinimetrie via het tabblad Wondplan een wondplan aanmaken en de wondadministratie invullen. De meest recente versie van het wondplan op het web is ook inzichtelijk in de mobiele app.

Op het tabblad Wondzorg vind je alle wondtrajecten en kun je per traject de Anamnese, de Rapportages en het Wondplan inzien. Naast de Rapportage van beëindiging van de wondbehandeling is het ook mogelijk om de Wondrapportage te bewerken of te verwijderen (net als in de mobiele apps, mits men de juiste autorisaties heeft). Op het web is het mogelijk om bij de Anamnese de Samenhangende factoren aan te passen, aan te maken als deze nog niet bestaan en te verwijderen. We bieden ook de mogelijkheid aan om in de webversie de geschiedenis van het wondplan in te zien. Zo heb je inzage in wat er in het plan gewijzigd is.

/topic-images/Wondzorgoverzicht_1300.jpg

Veelgestelde vragen

Applicatie(s)
Inhoudsopgave