resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Vandaag: configuratie

Ons Vandaag: configuratie

Uitleg over de vereiste inrichting voor het gebruik van de Ons Vandaag-app en uitleg

Aan de slag

Heb je de configuratiehandleiding gelezen? Bekijk dan onze overige documentatie over Ons Vandaag:

Benodigde autorisaties

 • Taak: Zorgregels bewerken via Ons Medewerkerportaal

 • Taak: Toegang tot het Medewerkerportaal

 • Taak: Eigen weekkaart bewerken

 • Taak: Waarschuwingen [van een cliënt] inzien.

  Voor de bovenstaande taken is het vereist dat de gebruiker het bereik de medewerker zelf heeft.

  Deze taak is vereist om cliëntwaarschuwingen in Ons Vandaag te kunnen inzien voor gebruikers die geen inzage hebben in het dossier van de cliënt. Gebruikers die toegang hebben tot het dossier, hebben op grond van die autorisatie automatisch al inzage in cliëntwaarschuwingen in Ons Vandaag.

   

 • Taak: Basisinformatie van [een cliënt] inzien

  Deze taak is niet vereist om Ons Vandaag te gebruiken, maar hiermee komen er wel meer relevante cliënten terug in de cliëntenlijst en wordt ook nieuwe informatie, zoals naam en geboortedatum, opgehaald. Zonder deze taak geeft de cliëntenlijst alleen cliënten met afspraken weer, maar niet cliënten met zorgregels.

Toegang tot cliënten: gebaseerd op het ingestelde bereik in Ons Autorisatie

Bij het geven van toegang tot cliëntgegevens houdt Ons Vandaag rekening met het autorisatiebereik van de medewerker zoals ingesteld in Ons Autorisatie. In Ons Autorisatie kunnen verschillende soorten bereik ingesteld worden. Voorbeelden zijn een standaard bereik per medewerker of per rol, maar ook een bereik (inzage) gebaseerd is op de planning of het rooster van de medewerker kan ingesteld staan. Ons Vandaag houdt rekening met alle vormen van bereik die in Ons Autorisatie bij de medewerker ingesteld zijn.

 • Eenvoudig cliënten vinden. Moeten gebruikers eenvoudig de mogelijkheid hebben om zorgregels aan de werkstaat toe te voegen of ongeplande bezoeken toe te voegen? Stel dan Planninggebaseerd autoriseren in. Op die manier hebben gebruikers eenvoudig toegang tot cliënten uit hun recente planning, ook als er veel wisselingen in de planning zitten.

 • Escaleren. Om gebruikers de mogelijkheid te geven toegang te hebben tot cliënten die niet recent in de planning van de medewerker zaten, is de escalatiefunctionaliteit beschikbaar. Op die wijze is er toch inzage mogelijk, waarbij de organisatie via het escalatielog altijd inzage heeft wie wanneer en waarom bij welke cliënt geëscaleerd heeft.

Extra voorwaarden

 • Ons Vandaag kan worden gebruikt als de zorgorganisatie werkt met Ons Planning volgens het principe Planning is realisatie. Ons Vandaag is een aanvulling op die werkwijze, maar geen vervanging van.

 • Iedere gebruiker kan de app installeren om zijn eigen planning te bekijken. De volledige functionaliteit van Ons Vandaag is enkel te benutten voor gebruikers die de taak Toegang tot het medewerkerportaal hebben.

Toegestane acties voor de gebruiker inrichten via het weekkaartprofiel

In het weekkaartprofiel stel je in welke acties de gebruiker in Ons Vandaag mag doorvoeren op directe (cliënturen) en indirecte uren (werktijd die niet gekoppeld is aan een cliënt). De gebruiker ziet dit terug in het Instellingenscherm (te bereiken via het linkermenu in de app).

/topic-images/OnsVandaagWeekkaartprofiel_1253.jpg

De onderstaande acties zijn in te stellen. Per actie staat aangegeven hoe dit ingesteld moet worden in het weekkaartprofiel:

Geplande bezoeken aanpassen

 • Een gepland bezoek afvinken : Dit is altijd mogelijk, ongeacht de instellingen.

 • De duur van een bezoek aanpassen : In het weekkaartprofiel moet onder het kopje Zorgregels wijzigen (direct) een vinkje bij Ons Planning staan (voor zorgregels afkomstig uit Ons Planning) en bij Ons Vandaag (voor zorgregels aangemaakt in Ons Vandaag).

 • Een gepland bezoek annuleren : In het weekkaartprofiel moet onder het kopje Zorgregels verwijderen (direct) een vinkje bij Ons Planning staan (voor zorgregels afkomstig uit Ons Planning) en bij Ons Vandaag (voor zorgregels aangemaakt in Ons Vandaag).

Werkstaatmogelijkheden

 • Zorgregels voor cliënten toevoegen: In het weekkaartprofiel moet onder het kopje Zorgregels toevoegen (direct) een vinkje bij Zorgregels toevoegen staan.

 • Indirecte zorgregels toevoegen: In het weekkaartprofiel moet onder het kopje Zorgregels toevoegen (indirect) een vinkje bij Zorgregels toevoegen staan.

 • (In)directe geregistreerde zorgregels aanpassen en verwijderen : In het weekkaartprofiel moet onder het kopje Zorgregels verwijderen (direct) en/of Zorgregels verwijderen (indirect) een vinkje bij Ons Planning en bij Ons Vandaag staan.

 • Indirecte zorgregels in de toekomst toevoegen : Het schuifje bij Toestaan van registraties van indirecte uren in de toekomst in het weekkaartprofiel moet op Ja staan.

 • Indirecte tijd toevoegen: In het weekkaartprofiel moeten onder het kopje Indirecte uursoorten (begin- en eindtijd) indirecte uursoorten zijn ingevuld.

 • Aanmaken na fiatteerdatum: Het schuifje bij Registreer zorgregels in reeds gefiatteerde periode moet op Ja staan.

 • Alleen aanmaken na (datum): Hier staat de datum die onder Tijdvenster in het weekkaartprofiel wordt weergegeven.

 • Laatst ondertekend op (datum) : Geeft de datum weer wanneer een medewerker voor de laatste keer de werkstaat heeft ondertekend.

 • Laatst gefiatteerd op (datum) Hier staat de datum waarop voor het laatst de uren zijn gefiatteerd.

Automatische kilometerberekening

In de Ons Vandaag-app is het mogelijk om kilometers automatisch te berekenen als de functionaliteit Automatische kilometerregistratie geactiveerd is. Na het registreren van de Planning worden de kilometers automatisch berekend in de Werkstaat. Met opgaaf van reden kan de gebruiker het aantal kilometers achteraf nog steeds aanpassen. De gebruiker kan de automatische kilometerberekening uitzetten door een dagdeclaratie (bijvoorbeeld een fietsdag) aan te vinken. Dit is te configureren door een declaratiesoort toe te voegen aan de weekkaart van het type Dagen.

Instellingenscherm van de app

In het instellingenscherm van de app kan de gebruiker zelf bepaalde instellingen aanpassen. Zo is het mogelijk om de pincode te wijzigen, de app te vergrendelen of de biometrische verificatie in- of uitschakelen. Bovendien is het hier mogelijk om alle Ons-apps van het medewerkerportaal te ontkoppelen en alle opgeslagen gegevens op de telefoon te verwijderen. Ook ziet de gebruiker hier welke actiemogelijkheden ingesteld zijn in het weekkaartprofiel.

Voor meer uitleg over het Instellingenscherm zie Ons Vandaag: Instellingen in het menu

Geen weekkaartprofiel toegekend

Het kan voorkomen dat er helemaal nog geen weekkaartprofiel aan de gebruiker is toegekend, bijvoorbeeld bij nieuwe medewerkers. Deze gebruikers zien de onderstaande waarschuwing in de app. Ken de gebruiker een ingericht weekkaartprofiel toe om de mogelijkheden van de Ons Vandaag app te kunnen benutten.

/topic-images/Ons%20Vandaag%20waarschuwing_1570.png
Applicatie(s)
Inhoudsopgave