resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Medewerkerportaal: indirecte tijd per week registreren

Ons Medewerkerportaal: indirecte tijd per week registreren

In deze handleiding vind je een overzicht van de weekkaart, lees je hoe je indirecte tijd per week invoert en wijzigt, en hoe je de bereikbaarheidsdienst registreert.

Op de weekkaart wordt een overzicht per week getoond. Daar bestaan de regels uit de verschillende dagen, te onderscheiden in de dagstaat uren, vakantieuren, pauze en bereikbaarheidsuren. Ook zijn aanvullende kilometerdeclaraties in te vullen.

Zie Ons Medewerkerportaal: tijd registreren toegelicht voor meer informatie over benodigde autorisaties, voorwaarden en navigatie.

Overzicht van de weekkaart

/topic-images/overzicht-van-de-weekkaart_381.png
  • De dagstaat uren zijn niet op de weekkaart in te vullen, maar op de dagstaat. Wel worden de dagstaat uren weergegeven.

  • Als de medewerker vakantieuren kan invoeren, is dit hier zichtbaar. Het invullen van vakantieuren betekent dat de medewerker op de betreffende dag een aantal vakantieuren opneemt.

  • Indirecte uren, zoals werkoverleg kunnen ook gedefinieerd en ingevoerd worden. De pauze kan ingevoerd worden, indien dit is ingesteld.

  • De bereikbaarheid kan ook, mits ingesteld, ingevoerd worden. De bereikbaarheid wordt deels berekend in de totalen (zie voor meer uitleg de navolgende stappen).

  • Kilometerdeclaraties zijn in te voeren per vervoermiddel. Zie daarvoor Registreren van vervoer in het Medewerkerportaal.

Invoeren en wijzigen

In de cellen is de gewenste waarde in te voeren.

Is een waarde verkeerd, of per ongeluk op de verkeerde plek ingevoerd, dan is het mogelijk om deze te verwijderen. Klik daarvoor de betreffende cel aan en haal de waarde weg, of vul 0 in. Sla tot slot de wijzigingen op.

Bereikbaarheidsdienst

Indien de bereikbaarheidsdienst is ingesteld, kan daar de tijd van de bereikbaarheidsdienst worden ingevoerd. Stel dat de medewerker bereikbaarheidsdienst had van 19:30 tot 23:30 uur, dan vult de medewerker 4:00 uur in. In de totalen van de weekkaart wordt geen 4 uur meegeteld. Afhankelijk van de cao van de medewerker, wordt de uit te betalen tijd, in de totalen opgeteld. Dit kan bijvoorbeeld 1/18e deel zijn. In dat geval betreft het dus 13 minuten die uitbetaald wordt. Per regel wordt het aantal bereikbaarheidsuren getoond. Bij de totalen de totale werktijd die wordt gebruikt t.b.v. verloning.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave