resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Dossier: snelkoppelingen binnen het cliëntdossier

Ons Dossier: snelkoppelingen binnen het cliëntdossier

Snelkoppelingen in Ons Dossier kun je als applicatiebeheerder door Support binnen het cliëntdossier laten plaatsen.

Gebruikers kunnen dankzij deze snelkoppelingen vanuit een actieve cliënt in Ons naar diezelfde cliënt in een andere applicatie springen. Als gebruikers al een actieve sessie in die externe applicatie hebben, hoeven ze daar niet alsnog in te loggen. Als er geen actieve sessie is, moeten ze handmatig of automatisch (bijvoorbeeld via een wachtwoordmanager) inloggen. Daarnaast is het mogelijk om een algemene link naar een algemene pagina te laten plaatsen, die dus niet afhankelijk is van de context van een cliënt.

Snelkoppelingen instellen

Snelkoppelingen worden door support ingesteld. Daarvoor kun je in TOPdesk een aanvraag doen. Selecteer onder Aanvraag bij Maak een keuze... de optie Snelkoppeling en voer de benodigde informatie in. Hieronder lees je meer over de informatie die je moet aanleveren. Nadat Support de snelkoppeling voor je heeft ingesteld, is deze binnen een kwartier zichtbaar in Ons Dossier.

Naam van knop

In het ticket aan Support kun je zelf aangeven welke naam je de knop voor de snelkoppeling wilt geven. Die knop komt vervolgens in het venster te staan dat gekoppeld is aan het type (zie ook de tabel hieronder).

Type (en autorisaties)

Snelkoppelingen zijn alleen zichtbaar voor medewerkers met de juiste autorisatie in Ons. Daarvoor kennen wij een aantal types. In het TOPdesk-formulier geef je aan onder welke categorie (en dus ook welke autorisatie) de snelkoppeling moet vallen.

De snelkoppelingen zijn terug te vinden in Ons Dossier, onder het menu-item Snelkoppelingen . Snelkoppelingen die te maken hebben met medicatie vind je terug in Ons Dossier Overzicht tegel Medicatie . De Benodigde autorisaties geeft aan welke autorisaties nodig zijn om de snelkoppeling te kunnen zien.

Type

Titel van venster

Benodigde autorisatie

Extra informatie

ROM

ROM-vragenlijsten

Externe ROM-vragenlijst inzien

REFER

Verwijzen

Extern verwijssysteem inzien

GENERAL

Deze categorie wordt gebruikt voor snelkoppelingen die voor alle medewerkers zichtbaar zijn. Hier is dus geen autorisatie voor benodigd.

MIC

MIC-melding maken

Externe MIC-vragenlijsten [van cliënten] inzien

EHEALTH

E Health

Toegang tot externe e-health omgevingen

COLLABORATION

Samenwerking

Extern samenwerkingsplatform [omtrent een cliënt] inzien

MEDICAL

Medisch

Toegang tot externe medische console aanvragen of Toegang tot externe medische console uitslagen

Hier kun je bijvoorbeeld linken maar de NGH-standaarden of het Farmacotherapeutisch kompas.

EVS

Voorschrijven

Voorschrijven in extern EVS of Inzien in extern EVS


Doel-URL

De snelkoppeling moet naar een pagina in een extern systeem of externe applicatie leiden. Hiervoor hebben wij een doel-URL nodig van de externe partij waarnaar de snelkoppeling verwijst. In die URL moet het veld client_id zijn opgenomen als je naar een cliëntcontext wil linken, waarbij de client_id in het externe systeem gelijk moet zijn aan die in Nedap.

Stel je wilt vanuit nedap.ioservice.net naar een Qoden-omgeving verwijzen. De snelkoppeling vanuit Ons zou dan als volgt kunnen zijn:

nedap.quoden.nl/plan/{{client_id}} of nedap.quoden.nl/plan/{{client_identification_no}}

Let op de dubbele accolades! {{}}

{{client_id}} of {{client_identification_no}} is hier het gedeelte dat wordt vervangen door het object-ID van de cliënt die op basis van de actieve cliënt binnen de applicatie wordt meegegeven. Die object-ID's vind je bijvoorbeeld terug als je naar een cliënt gaat in Ons en daar de URL bekijkt. In onderstaande afbeelding zie je dat 101 het object-ID is.

/topic-images/SnelkoppelingenDossierClientID_1489.jpg

Het is ook mogelijk om een link toe te laten voegen die niet naar een specifieke cliënt in een ander systeem verwijst, maar een die naar een algemene pagina verwijst, bijvoorbeeld een dashboard. In dat geval is geen clientid-specificatie nodig, maar alleen een doel-URL en de naam van de knop.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave