resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Ons Capaciteitsmanagement: checklist

Ons Capaciteitsmanagement: checklist

Opsomming van de benodigde keuzes en beslissingen die gemaakt moeten worden om goed met Ons Capaciteitsmanagement van start te kunnen gaan.

Voordat je als organisatie gebruik van Ons Capaciteitsmanagement gaat maken, is het belangrijk om vooraf een aantal (beleids)keuzes te maken. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de technische inrichting, maar ook voor het verdere gebruik van de applicatie.

Zie Ons Capaciteitsmanagement: toegelicht voor meer informatie over dit onderwerp.

Capaciteitsprofiel

 • Weten we hoeveel zorg we per product gaan leveren?

 • Is deze zorg (gemiddeld) gelijk voor alle locaties, en wat zijn de uitzonderingen?

 • Is er consensus over deze data binnen de organisatie?

Niveaubepaling

 • Op welk niveau willen wij capaciteitsberekeningen maken?

 • Wordt er voor deze niveaus geroosterd met Ons Planning?

 • Welke normen worden gehanteerd voor niet-planbare afwezigheid?

 • Welke beschikbaarheidstypes willen wij meenemen in het berekenen van netto-inzetbare uren?

Proces

 • Wie is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor capaciteitsmanagement (per locatie)?

 • Wat doen we als we te veel/te weinig diensturen hebben?

 • Wat doen we als we binnen het team te weinig contracturen hebben om diensten te draaien?

 • Hoe vaak willen wij sturen op de beschikbare informatie?

Inhoudsopgave